Navigatie overslaan
Alle berichten

Europese natuur: het beschermen waard

Geplaatst op 20 november 2015

Een belangrijke dag vandaag in Brussel:  de evaluatie van het Europese natuurbeleid staat op het programma. Meer dan 500.000 mensen in heel Europa hebben eerder dit jaar aan de Europese Commissie laten weten dat de natuur goed beschermd moet blijven. Maar wat zegt Europa hier zelf over?

Europa houdt momenteel haar zogenoemde Fitness Check, waarbij ze haar eigen regels tegen het licht houdt. Op de achtergrond speelt de wens om deze richtlijnen te versimpelen en uit te hollen.

Wetlandwachten

Verschillende Europese rapporten, waaronder onderzoeken van de Europese Unie zelf, laten zien dat de Europese natuurbescherming goed is, maar dat de uitvoering hapert. Daar waar de Europese natuurwetten goed worden uitgevoerd, bloeit de natuur op. Dat merken ook de wetlandwachten van Vogelbescherming.

Els Floris, WetlandWacht Wormer- en Jisperveld: Dit gebied met zijn veenweides, sloten, riet en moeras onder de rook van Amsterdam in het oudste industriegebied van Europa, biedt jaarrond rust en ruimte voor weidevogels, eenden en moerasvogels. Voor haar voortbestaan is bescherming van deze natuur noodzakelijk.”

Maria Lauran, WetlandWacht Palmerswaar: Hier heeft de natuur gelukkig weer volop kansen  gekregen. Behoud de beschermde Natura 2000 status zodat de natuur zich verder kan ontwikkelen. De kwartelkoningen, maar ook andere moeras- en watervogels varen daar wel bij.

Ben Pronk, WetlandWacht in de Zeevang: “Dit veenweidegebied De Zeevang is een uniek stukje natte natuur. Op Europees niveau komt deze landschapsvorm alleen voor in West-Nederland. De openheid garandeert een hoge overlevingskans voor weidevogels als grutto en kievit. Goudplevieren pleisteren hier met duizenden tegelijk in natte weilanden.

Europese Commissie

Ook de consultants van de Europese Commissie komen in hun rapport tot het oordeel dat de natuurwetten behouden moeten blijven, maar beter moeten worden uitgevoerd. Vandaag buigt de Europese Commissie zich over de publieksconsultatieronde en de inhoudelijke conclusies van de consultants over de effectiviteit van Vogel- en Habitatrichtlijnen. Benieuwd hoe de Commissie zal oordelen? Volg Vogelbescherming dan op twitter (@vogelnieuws) en volg de hashtag #naturefit4all.