Navigatie overslaan
Europese vlag / Shutterstock Alle berichten

Tweede Kamer spreekt zich uit voor behoud Europese natuurregels

Geplaatst op 8 december 2015

De Tweede Kamer heeft zojuist een motie aangenomen waarin ze zich uitspreekt voor behoud van de Europese natuurregels. Deze zogenaamde Vogel- en Habitatrichtlijn regelt in Europa de bescherming van kwetsbare soorten en hun leefgebieden. De Kamer nam met een meerderheid van stemmen de motie van PvdA en D66 aan die stelt dat deze regels in stand moeten blijven, maar beter moeten worden uitgevoerd.

Europa is momenteel bezig met de zogenoemde Fitness Check. Hierbij controleert de Europese Commissie of de natuurregels in de vorm van de Vogel- en Habitatrichtlijn nog voldoen. Deze natuurregels zijn de basis van de Europese natuurbescherming. Meerdere rapporten, zoals het consultancyrapport in opdracht van de EU zelf, hebben laten zien dat de regels goed zijn, maar de uitvoering te wensen over laat.

Nederland spreekt zich uit

Negen lidstaten, waaronder Duitsland en Frankrijk, hebben al aan de Europese Commissie laten weten dat de Europese natuurwetgeving niet afgebroken mag worden. Ook Nederland spreekt zich hier nu, middels een motie van de Tweede Kamer, voor uit. In de motie van Leenders (PvdA) en Koser Kaya (D66) stelt de Kamer dat de Vogel- en Habitatrichtlijn ongewijzigd moet blijven en verbeteringen gerealiseerd moeten worden in de implementatie. De Kamer roept staatssecretaris Van Dam op een brief met deze boodschap te schrijven aan de Europese commissarissen Timmermans en Vella.

Natuur actief helpen

De natuurbeschermingsorganisaties zijn verheugd over deze uitspraak.  Volgens de organisaties is er behoefte aan een goede uitvoering van de natuurregels die we hebben. Al eerder spraken meer dan een half miljoen Europeanen zich uit voor het behouden van de Europese natuurwetgeving.