Navigatie overslaan
Kievit / Shutterstock Alle berichten

En het ging over biodiversiteit

Geplaatst op 6 juni 2019

De goede verstaander wist het al: de provinciale en Europese verkiezingen van dit voorjaar gingen over biodiversiteit. Het nieuwe Europarlement kan natuurinclusieve landbouw afdwingen door groene voorwaarden aan de landbouwsubsidie te hangen. En via de provinciale staten is regionaal maatwerk mogelijk om de vogelsoorten van ons boerenland een mooie toekomst te bieden.

Voortrekkersrol voor provincies

Met de campagne ‘Red de boerenlandvogels’ liet Vogelbescherming de deelnemende politieke partijen per provincie zien voor welke soorten op het boerenland ze een voortrekkersrol kunnen spelen en gaven we mee wat daar voor nodig is.

In sommige provincies wordt nog volop onderhandeld over bestuursakkoorden, omdat de kiezer er een complexe politieke puzzel neerlegde. Maar de eerste provincies hebben hun akkoorden gepresenteerd en de portefeuilles verdeeld: Groningen, Drenthe, Utrecht en Gelderland zijn al klaar. En alle vier deze provincies tonen groene ambities. 

Aanknopingspunten genoeg

Tot vreugde van Vogelbescherming biedt elk akkoord goede aanknopingspunten voor een koerswijziging die er voor kan zorgen dat we de zang van de veldleeuwerik niet definitief verstomt en dat de eenzame fietser weer een buitelende kievit boven zijn hoofd kan verwachten, zodra hij de stad verlaat en het platteland betreedt.

Uiteraard gaan de ambities van de provincies verder dan het boerenland alleen. Er zijn overal wel mooie plannen voor de verbinding van natuurgebieden. En tegelijk moeten we overal een vinger aan de pols houden om er zeker van te zijn, dat de balans tussen natuur enerzijds en economie en recreatie anderzijds wordt hersteld of intact blijft. Daar komen we na een diepere analyse van de plannen op terug.

Zomertortel / Elwin van der Kolk Zomertortel / Elwin van der Kolk

Op het boerenland telt iedere meter

Maar op het boerenland valt een wereld te winnen voor de natuur. Voor soorten als de zomertortel is het al vijf voor twaalf geweest, om de veldleeuwerik te redden hadden we gisteren aan de slag gemoeten en voor de grutto – onze nationale vogel – telt echt iedere meter.

Daar strijden we voor: in Europa, in de landelijke politiek en op provinciaal en lokaal niveau. Wie niet wil wachten op de politieke besluitvorming kan zelf al een steentje bijdragen: bijvoorbeeld door natuurvriendelijk gefabriceerde producten te kopen, of door ons te helpen met het verwerven van meer vierkante meters kruidenrijk grasland.

Meer weten over de provinciale akkoorden?

Lees hier verder over de natuurambities zoals die in de provinciale akkoorden staan.

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets

Help de weidevogels

Grutto’s en andere weidevogels redden het niet langer in ons land. Ze hebben drassig weiland, insecten, kruiden en bloemen nodig om te overleven. Die rijke weides verdwijnen. Samen met boerenlandvogelboeren brengt Vogelbescherming de rijke weide terug.

Help mee en doneer