Navigatie overslaan
Patrijs / Shutterstock Alle berichten

Help mee met Burgerboerderij De Patrijs

Geplaatst op 7 juli 2022

Burgerboerderij De Patrijs in de Achterhoek is een initiatief van twee ondernemers die willen laten zien dat boeren en natuur goed samen kan gaan. Er is een voorlopig koopcontract getekend met een boerderij in Laren (Gelderland). Vogelbescherming ondersteunt dit initiatief. Help ook mee door deelgenoot te worden en draag bij aan het laatste stukje benodigde financiering. Dit kan een prachtig voorbeeld zijn voor de benodigde landbouwtransitie. 8 vragen aan medeoprichter Joanne Malotaux.     

1. Wat is Burgerboerderij De Patrijs?

“Burgerboerderij De Patrijs is een initiatief om een gangbare melkveehouderij in Laren over te nemen en om te vormen tot een gemengd bedrijf. Nu is er alleen melkvee, wij willen straks ook varkens en kippen gaan houden, akkerbouw bedrijven, theekruiden kweken, fruit- en notenbomen, etcetera. We gaan werken vanuit ecologische principes. Het bedrijf wordt natuurinclusief: met kruidenrijke graslanden, bloeiende gewassen en het herstellen van landschapselementen willen we zoveel mogelijk ruimte bieden aan planten en dieren.”

Patrijs / Sandy Reinders Fotogalerij Patrijs / Sandy Reinders Fotogalerij

2. Hoe verschillen jullie van biologische bedrijven?

“We gaan een paar stappen verder. Het sluiten van lokale kringlopen is bijvoorbeeld belangrijk voor ons. We willen geen voer van ver weg halen en zetten onze producten af in een straal van 15 kilometer. We verkopen alles aan burgers in de omgeving. Dat doen we ook via vier onbemande winkeltjes.”

3. Waarom vinden jullie het belangrijk dit te doen?

“Mijn partner Johannes en ik zijn allebei ecoloog. We zien wat een grote invloed de landbouw op de natuur heeft én op de landbouwgrond zelf. Die raakt uitgeput. Veel melkveehouders zitten met hun handen in het haar. Met Burgerboerderij De Patrijs willen wij perspectief bieden, een voorbeeld zijn voor de landbouwtransitie.”

4. Hoe kun je zorgen dat de grond niet uitgeput raakt?

“Door te stoppen met kunstmest en bestrijdingsmiddelen te gebruiken. En te stoppen met veevoer van ver weg halen. Vaak wordt soja uit Zuid-Amerika gehaald waar landbouwgrond wordt verwoest. Vanuit Nederland worden melk en vlees vervolgens naar het buitenland geëxporteerd en wij blijven letterlijk met de shit achter.”

Kneu / Cindy Kuiphuis Fotogalerij Kneu / Cindy Kuiphuis Fotogalerij

5. Op wat voor manier versterkt jullie bedrijf de biodiversiteit?

“Vroeger lagen er 16 kleine percelen in het gebied in Laren waar wij de boerderij willen kopen, dat zijn er nu 1 of 2. Wij gaan niet terug naar 16, maar we gaan wel heggen, hagen en houtwallen terugbrengen in het landschap. Daarin kunnen vogels als de ringmus en de kneu schuilen, maar ook egels, marters en muizen maken er gebruik van. De kruidenrijke graslanden die we aanleggen zijn gunstig voor insecten en daarmee ook voor insectetende vogels.”

6. De patrijs is jullie gids. Wat bedoelen jullie daarmee?

“De patrijs is een boerenlandvogel die met de komst van de intensieve landbouw bijna is verdwenen. Een patrijs heeft insecten nodig voor zijn jongen, granen en zaden voor zichzelf en plekken om zich te verstoppen. Zodra de patrijs op ons land broedt, weten we dat het een goede plek is voor heel veel dieren en planten.”

7. Van een melkveebedrijf willen jullie een gemengd bedrijf maken. Waarom?

“Het maakt je bedrijf veerkrachtiger, het geeft een diverser landschap en we kunnen verschillende producten leveren. Een melkveehouder heeft meestal alleen grasland en maïsland. Wij krijgen ook bloeiende peulvruchten, granen, fruit- en notenbomen. Het is bovendien gemakkelijker om kringlopen te sluiten: het afval van kaas voer je aan de varkens, groenteresten aan de kippen en mest van de koeien verdeel je over het land.”

Patrijs / Toon van Kessel Fotogalerij Patrijs / Toon van Kessel Fotogalerij

8. Hadden jullie niet liever een biologische boerderij willen kopen?

“Nee, we willen juist een regulier bedrijf ecologisch maken. Laten zien dat dat kan en hoe dat gaat.”

Kom in actie en help mee!

Voor het laatste stuk financiering loopt er tot 1 augustus een crowdfunding. Iedereen kan bijdragen. Je koopt voor € 1.000 euro (of een veelvoud daarvan) een deelcertificaat en krijg 1,5 % rente dat wordt uitgekeerd als het certificaat na 15 tot 20 jaar wordt teruggekocht. Kijk voor andere mogelijkheden om te doneren op www.depatrijs.eco/laatdepatrijslanden of deel je enthousiasme via social media.

Onze boerenlandvogels

Waar hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’? De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, vóór de allerlaatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland.

Hoe kun je helpen?

PARTRIDGE project

Lees hier alles over het internationale PARTRIDGE project. Bloemenblokken, keverbanken en patrijzenhagen zorgen ervoor dat akkervogels zoals de patrijs niet uitsterven in Europa.

lees meer