Navigatie overslaan
Rosse grutto's / Shutterstock Alle berichten

Eindeloos genieten van het Waddengebied

Geplaatst op 4 april 2018

Het Waddengebied: miljoenen vogels maken er jaarlijks gebruik van op hun ongelofelijke reizen over de aardbol. Daarom is het gebied Werelderfgoed en om diezelfde reden maakt Vogelbescherming zich druk om de Waddenzee. Dit jaar organiseren we er voor het eerst dagtochten, weekends en zeiltochten naartoe. Om te genieten van de vele, vele vogels. U komt ook meer te weten over het beschermingswerk van Vogelbescherming. Met uw deelname helpt u mee aan de bescherming van vogels! Gaat u mee?

‘Waddengeluiden’

Aantallen. Dat is het eerste waar veel vogelliefhebbers aan denken als het om het Waddengebied gaat. De vele rosse grutto’s of bijvoorbeeld kanoeten, spectaculair. Maar ook die verrukkelijke ‘waddengeluiden’ van tureluurs, scholeksters en wulpen die tot in de nacht doorgaan. Ze verzorgen een onmiskenbare soundscape die Waddenbezoekers meteen in een andere staat van zijn brengen.

En turen. Niet alleen genieten van de weidsheid van het uitzicht, vogelliefhebbers scannen hun omgeving ook altijd op ‘bijzonderheden’. In het Waddengebied is er vooral tijdens de trektijd kans op soorten die je elders niet zo vaak treft. De natuur biedt wat dat betreft nooit zekerheden, spannend blijft het altijd, bij alle ontspanning die de natuur te bieden heeft.

Blauwe kiekendief / Elwin van der Kolk Blauwe kiekendief / Elwin van der Kolk

Vogelbescherming

Dit prachtige gebied, dat van wereldwijde betekenis is, is op papier goed beschermd. In de praktijk zijn er legio bedreigingen. Denk alleen al aan de procedures rondom zout- of gaswinning. Ook is de visserij nog niet op alle plekken duurzaam en de recreatie overvloedig.

Vogelbescherming werkt in het Waddengebied op verschillende plaatsen en manieren aan natuurherstel. Samen met de visserijsector worden bijvoorbeeld stappen gezet naar een duurzame visserij. Op Terschelling loopt het grote project PolderPracht voor weidevogels, in het hele Waddengebied zijn Vogelakkers aangelegd voor velduil en blauwe kiekendief.

‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’

Het grootste project van Vogelbescherming en de vele andere betrokken partijen was zonder twijfel ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’. Het kent twee pijlers: leefgebied voor vogels creëren waar ze kunnen eten, rusten en broeden én niet verstorende recreatie stimuleren met onder meer mooie kijkplekken, vogelkijkkaarten en een gratis app Wadvogels. U leest er meer over via de website www.beleefdewaddennatuur.nl.

3 soorten Waddentours

Er zijn 3 soorten Waddentours waarop u kunt aanmonsteren: dagtochten, weekenden naar de Waddeneilanden en zeiltochten over de Waddenzee! We organiseren de tochten samen met BirdingBreaks. Deelnemers genieten van de natuur (zeehonden!) en vogels, krijgen uitleg over de vogels en wat Vogelbescherming in het gebied doet. Bovendien helpt u met uw deelname mee aan de bescherming van de Waddenzee.

Lees er hier meer over, ook u hoe u zich kunt opgeven.