Navigatie overslaan

Wat kunt u doen?

De aanloop naar de verkiezingen zit vol belangrijke lobbymomenten, waarin u kunt opkomen voor vogels en natuur in uw gemeente. Het loont de moeite om even na te denken hoe en met wie u dit wilt doen; ons lobbyplan helpt u om uw aanpak te bepalen.

Grofweg zijn er in deze periode drie manieren om invloed uit te oefenen.

1. Aan de slag met de verkiezingsprogramma’s

Vaak beginnen politieke partijen een jaar voor de verkiezing met hun verkiezingsprogramma. De meeste partijen stellen een commissie samen die ideeën verzamelt en het programma schrijft. Vaak staat die commissie open voor ideeën van inwoners, zoals uw ideeën over vogels en groen.

Kijk op de websites van de politieke partijen voor de gegevens van hun programmacommissie. Kunt u de contactpersoon niet vinden? Mail dan het raadslid van de partij dat gaat over groen; de contactgegevens van raadsleden zijn altijd openbaar.

Bent u benieuwd hoe zo’n commissie te werk gaat? Lees dan het interview van Stichting Lobby Lokaal met Matthijs Sienot van de programmacommissie voor D66 Utrecht.

“Bij een lokale partij heb ik erop aangedrongen dat het thema ‘natuurinclusief bouwen’ wordt opgenomen in het verkiezingsprogramma. Ik heb het ingebracht via iemand die ik ken in de partij. Met succes!”

Sander Bakker, inwoner Drechterland

Tips voor een goede inbreng voor de verkiezingsprogramma’s

Schrijf een korte brief of mail

Het schrijven van een brief of mail is de meest gebruikelijke manier om een programmacommissie te laten weten wat u belangrijk vindt. Bedenk dat u niet de enige bent die informatie opstuurt. Dus houd het kort en maak in het begin van uw brief of mail duidelijk waar het over gaat. Zie ook onze voorbeeldbrief.

Maak uw ideeën concreet

In een verkiezingsprogramma staat op hoofdlijnen wat de partij de komende vier jaar wil bereiken. Dat mogen best grootse plannen zijn, maar probeer ze wel concreet te maken. ‘De gemeente zet zich in voor een vogelvriendelijke gemeente’ is een mooie titel, maar wat het betekent is nog niet duidelijk. Concreter is bijvoorbeeld: ‘In de gemeente zijn alle bermen ingezaaid met inheemse planten, zodat vogels genoeg voedsel vinden.’ Kijk in onze kant-en-klare beleidsmaatregelen voor inspiratie.

Maak berichten op maat

Bedenk dat niet al uw ideeën overeen hoeven te komen met de partij die u aanschrijft. U kunt ook inzetten op één punt waar u het allebei over eens bent. Kort door de bocht: u zou de VVD kunnen benaderen met punten over orde en handhaving, denk aan het handhaven van regels met betrekking tot zwerfafval. Terwijl u de Partij voor de Dieren kunt aanschrijven op de mogelijkheid om ecologisch groenbeheer toe te passen in de gemeente.

In het najaar van 2021 worden de programma’s vastgesteld door de leden van de partij. Bent u voor deze stap een beetje te laat of is het niet gelukt? Geen paniek, ook tijdens de campagne kunt u nog van alles ondernemen!

Inspirerend webinar

Wat kunnen gemeenten doen om meer ruimte te geven voor groen? En hoe kun je daar als burger invloed op uitoefenen? Stichting Steenbreek stelde samen met partners een manifest op en organiseerde een webinar. 

Laat je inspireren door het webinar

2. Benut de campagne 

ijdens de campagne proberen politieke partijen aan inwoners te laten zien dat zij het beste voor hebben met de gemeente. Kandidaten voor de gemeenteraad willen laten zien dat u op hen moet stemmen en laten zich overal zien: van bijeenkomsten in het buurthuis tot de lokale tv of krant. Maak vooral gebruik van die wens om zichtbaar te zijn. In deze fase kunt u uw creativiteit de vrije loop laten en allerlei ludieke acties of evenementen bedenken die interessant zijn voor u en voor kandidaat-raadsleden.

Suggesties

  • Nodig kandidaten (en de lokale media) uit voor een vogeltelling of een opruimactie (zie ook onze tips voor het organiseren van een werkbezoek)
  • Organiseer een verkiezingsdebat met groene organisaties in uw stad
  • Maak een podcast of een blog met kandidaatraadsleden

En wat denkt u van het maken van een vogelvriendelijke stemwijzer voor uw gemeente? Zo helpt u inwoners van uw gemeente om in het stemhokje te kiezen voor vogels.

Bij politici helpt het om te komen met een concreet project dat snel gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld nestkastjes ophangen. Daarmee kunnen ze zichzelf profileren.

Sander Elzerman
Als lid van de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde heeft Sander Elzerman veel contact met zijn gemeente over vogelbelangen. Lees meer tips en valkuilen in het interview met Sander Elzerman
Scholekster / Shutterstock Scholekster / Shutterstock

3. Ga stemmen!

16 maart 2022: verkiezingen!

Breng uw stem uit op de partij met de beste plannen voor vogels en natuur.

Ook na de verkiezingen kunt u invloed uitoefenen. Lees hier alvast wat u kunt doen.

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Vogels en de energietransitie

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Dat betekent geen windmolens en zonnepanelen in belangrijke vogelgebieden!

Help mee en laat van u horen