Navigatie overslaan
IJsvogel / Shutterstock Alle berichten

De beste tip voor een ijsvogelwand

Geplaatst op 15 juni 2017

De beste tip -met stip op 1- voor alle vogelwerkgroepen die iets willen doen voor ijsvogels: gebruik de IJsvogelhandleiding van Jelle Harder! Wat een mooie manier om kennis en ervaring te verzilveren. Zo komen vrijwilligers en vogels verder.

In de IJsvogelhandleiding staat het aanleggen van een ijsvogelwand stap voor stap duidelijk beschreven. Het vinden van een geschikte locatie, de bouw van de wand (verschillende manieren gedetailleerd uitgewerkt), de controle (gegevens verzamelen) en het onderhoud. Ook sympathiek is het laatste hoofdstuk: ‘IJsvogels in de winter, hak een wak.’

Voorbeelden uit de handleiding

  • Neem vooraf contact op met de terreineigenaar. Jelle Harder (Vogelwerkgroep Het Gooi): “Gewoon een briefje in de brievenbus, liefst namens de (ijs)vogelwerkgroep. Voeg een plaatje van een afgestoken wandje en een mooie foto van een ijsvogel toe.”
  • Kies rustige plekken waar niet veel mensen komen en waar buiten het broedseizoen altijd ijsvogels worden gezien, maar ín het broedseizoen níet.
  • Let op de begroeiing: rondom wat bomen en struiken. Van belang als schuilplaats voor de jongen en door de schaduw blijft het water voor de oever makkelijker vegetatievrij. Boven het water wat overhangende takken (uitkijkpost, rustplek, plek om visjes dood te slaan).
  • Maak van te voren duidelijke afspraken over wie helpt bij de aanleg, de controle (viermaal per jaar minstens) en het onderhoud.

Een groot plezier voor het hele dorp

Naast de praktische aspecten van het aanleggen van ijsvogelwanden, hebben vogelwerkgroepen ook te maken met omwonenden. Pieter Hielema (Natuurgroep Kockengen): “Voor het hele dorp zijn de broedwanden een groot plezier, de mooie ijsvogels worden nu regelmatig gezien!”

Vogelwerkgroep Ken en Geniet betrekt mensen actief. Leo Reijnierse: ”Voor educatie hebben we borden laten maken met onze toelichting waarom we de wanden gemaakt hebben.”

IJsvogelwand Infopaneel Ken en Geniet IJsvogelwand Infopaneel Ken en Geniet

Verstoring

Houd er rekening mee dat ijsvogelwanden soms ook onwenselijk bezoek uitlokken. Guido Stooker (KNNV-werkgroep Dongevallei): “De wandjes trekken de belangstelling van fotografen en wandelaars, die de kunstwerkjes soms dichtbij bekijken en voor verstoring zorgen. Ook de leerkrachten van het biologie basisonderwijs is gevraagd om op tenminste 25 meter van de wandjes te blijven.”

Is er geen werkgroep? Als je met minimaal twee personen bent, richt je je eigen IJsvogelwerkgroep op! Dan krijg je makkelijker toestemming.

Jelle Harder

Werkt uitstekend

Jelle Harder heeft een oplossing voor deze problematiek. ”Zorg dat niet veel mensen de locatie kennen. In mijn regio is het gelukt om een kunstwand voor ijsvogels te plaatsen met op beperkte, maar veilige afstand een vogeltoren. Vanaf die toren en het pad kan iedereen de ijsvogels goed bekijken, zonder verstoring. Werkt uitstekend, er is ieder jaar gebroed, drie broedsels per jaar.”

IJsvogelfonds

De genoemde werkgroepen hebben allemaal gebruik gemaakt van het IJsvogelfonds bij de aanleg van de ijsvogelwanden. Nu is dat een verwarrende naam, want het IJsvogelfonds is niet alleen voor ijsvogels, maar voor álle goede initiatieven om vogels te beschermen. Vogelbescherming nodigt alle vogelwerkgroepen dan ook uit om innovatieve projecten in te dienen!

Ga bij een vogelwerkgroep

Wilt u zich ook inzetten voor vogels in de buurt? Word dan vrijwilliger bij een vogelwerkgroep!

Zoek een vogelwerkgroep

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de beste artikelen van deze site via email. Tuintips, mooie vogels, nieuws over Vogelbescherming en vogels beschermen.

aanmelden Vogels Digitaal