Navigatie overslaan
Stadsnatuur / Jip Louwe Kooijmans Alle berichten

Beslis mee over uw leefomgeving

Geplaatst op 28 september 2021

De nieuwe Omgevingswet vervangt een aantal bestaande wetten en regelingen, onder andere op het gebied van natuur. De wet biedt veel kansen om invloed uit te oefenen op hoe uw leefomgeving eruit komt te zien. En dus ook op de natuur. U kunt zelf veel doen.

De Omgevingswet zou aanvankelijk per 1 januari 2022 in werking treden, dat is nu uitgesteld naar 1 juli volgend jaar. Nu al wordt door gemeenten – misschien ook uw gemeente – gewerkt aan het opstellen en vormgeven van visies en plannen hiervoor en worden belangrijke keuzes gemaakt: waar komen nieuwe woningen, windmolens en wegen? De wet vervangt een aantal bestaande wetten en andere regelingen die met uw leefomgeving te maken hebben. Een zeer belangrijke wet dus. En het is belangrijk dat natuur en landschap goed worden vertegenwoordigd. In de aanloop naar juli 2022 liggen daartoe kansen, en ook u kunt helpen.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet bundelt een groot aantal wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, waaronder de belangrijke Wet Natuurbescherming.
Onderdeel van de nieuwe wetgeving is dat gemeenten een omgevingsvisie en een omgevingsplan dienen op te stellen, de opvolgers van de huidige bestemmingsplannen. Momenteel wordt in veel gemeenten gewerkt aan deze omgevingsvisies en -plannen, al verschilt het tijdpad per gemeente. Op de website van gemeenten zijn de (concept-)omgevingsvisies vaak al te zien en ook wat hun planning is voor invoering en inspraak.

Doe mee

U kunt zelf in actie komen voor vogels en natuur. Niet alleen met een vogelvriendelijke tuin of bijvoorbeeld als vogelteller, maar ook door een bijdrage te leveren aan de omgevingsplannen van uw gemeente. En dat hoeft u natuurlijk niet alleen te doen. Zoek elkaar op en maak je samen sterk om de bescherming van uw groene omgeving voor de toekomst te garanderen.

Iedereen kan reageren op de omgevingsvisies en -plannen van gemeenten. Sterker nog: gemeenten moeten inwoners daarvoor om inbreng vragen. Bij sommige gemeenten staat op hun website goed aangegeven hoe u kunt meepraten en dus het belang van natuur op de agenda kunt zetten, bij andere moet u wat meer zoeken naar de juiste informatie.

U kunt ook eerder al zelf initiatief nemen en gemeenten op een goed spoor zetten bij het opstellen ervan. Vraag de gemeente bijvoorbeeld te kiezen:

Sluit wanneer u inspreekt, of wanneer u zelf initiatief neemt, waar mogelijk aan bij de omgevingsvisie van uw gemeente en bij actuele onderwerpen zoals de klimaatcrisis en insectensterfte. Kijk goed naar de haalbaarheid van uw voorstel. Ook is het goed om te benadrukken dat een groene, natuurrijke omgeving ook de kwaliteit van leven van ons mensen positief beïnvloedt. Wij hebben recht op een groene, diverse leefomgeving voor onszelf en toekomstige generaties.

Informatie en inspiratie

Om u te helpen hebben de samenwerkende groene organisaties de website http://www.samenvooronzeleefomgeving.nl/ ingericht. Hier vind u informatie over de Omgevingswet en tools om via deze wet op te komen voor natuur en milieu. U kunt er webinars terugluisteren en u vindt er ThemaWegwijzers met concrete tips en handvatten voor het uitoefenen van invloed rond de thema’s Bouw, Basiskwaliteit Natuur, Landschap, CO2 & energie en Landbouw. Ook zijn er voorbeeldbrieven waarmee u de gemeente gericht kunt bestoken. De komende maanden komt daar steeds meer informatie bij en ook een digitale cursus over de Omgevingswet.
Hopelijk doet u ook mee om uw en onze eigen leefomgeving leefbaar te houden voor natuur en mens!

Zie voor meer informatie over de Omgevingswet ook deze website van de Rijksoverheid: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/.

Samen staan we sterk!

Vogelbescherming zet zich er samen met LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuur&Milieu, IVN, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties, SoortenNL en IPC Groene Ruimte voor in dat de rijkdom aan vogels en natuur in Nederland beschermd en hersteld wordt. En dat geldt niet alleen in natuurgebieden maar ook daarbuiten. Want onze veelheid aan flora en fauna redden we niet alleen door maatregelen in natuurgebieden. Overal zijn maatregelen nodig: ook in de stad, op bedrijventerreinen, op het boerenland en in recreatiegebieden. Heel gewone soorten planten en dieren gaan namelijk juist buiten de beschermde natuurgebieden al heel lang hard achteruit.

Vogels en de energietransitie

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Dat betekent geen windmolens en zonnepanelen in belangrijke vogelgebieden!

Help mee en laat van u horen

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl