Navigatie overslaan
Merel op balkon / Shutterstock Alle berichten
Merel op balkon / Shutterstock Hanne Tersmette

Door Hanne Tersmette
Medewerker Vogelbescherming

Manifest: iedereen heeft recht op een groene leefomgeving

Geplaatst op 20 mei 2021

Via het manifest ‘Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving’ roepen we de lokale politiek op om meer aandacht te geven aan buurtgroen. Te beginnen met het meenemen van buurtgroen in de verkiezingsprogramma’s richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Al jaren zet Vogelbescherming zich, samen met andere natuur- en tuinorganisaties, in voor een groene leefomgeving. Een groene leefomgeving is niet alleen fijn voor vogels, ook voor onszelf, het klimaat en de biodiversiteit. De positieve effecten van natuur op verschillende aspecten van onze gezondheid blijken uit steeds meer onderzoek. Maar de hoeveelheid groen die elke bewoner ter beschikking heeft verschilt erg per regio. Via het manifest ‘Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving’ roepen we de lokale politiek op om samen te werken aan een leefbaar en natuurrijker Nederland.

Groene muur / Shutterstock Groene muur / Shutterstock

Buurtgroen in verkiezingsprogramma’s

We staan voor een aantal uitdagingen in Nederland. We zitten middenin een biodiversiteitscrisis en een veranderend klimaat en hebben we te maken met een grote woningbouwopgave. Anderzijds liggen er de kansen van de invoer van de omgevingswet. Want juist in de lokale politiek kunnen we stappen maken op gebied van biodiversiteitsvergroting.

Wanneer de openbare ruimte wordt gevuld met bomen, planten en buurttuintjes geeft dat een enorme boost aan de biodiversiteit. Bovendien helpt stedelijk groen ook in de klimaatproblematiek. Recent Europees onderzoek adviseert dat iedere woning op maximaal 300 meter afstand staat van stedelijk groen. Voor nieuwbouwlocaties is de richtlijn 75 m² groen per woning. Dit moet de basis zijn van het gemeentelijk ruimtebeleid: iedereen heeft recht op een groene leefomgeving.

Via het manifest iedereen heeft recht op een groene leefomgeving roepen we de lokale politiek op om meer aandacht te geven aan buurtgroen. Te beginnen met het meenemen van buurtgroen in de verkiezingsprogramma’s richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Grote bonte specht / Janet Bos - Fotogalerij Grote bonte specht / Janet Bos - Fotogalerij

Groen uit de crisis: praktische tips

Alleen samen komen we groen uit de crisis. Iedereen kan meedoen: bewoners, overheden, corporaties en andere organisaties. Help mee door het manifest te delen met de politieke partijen in uw gemeente.

Maar, hoe maakt u een gemeente enthousiast om mee te doen? Is er een groennorm per gemeente beschikbaar? Hoe valt u als vrijwilliger of met een groene organisatie op tussen andere partijen die de gemeente benaderen? Hoe krijgt u raadsleden mee, hoe motiveert u mensen om te vergroenen?

Een aantal handige links met het antwoord op al deze vragen:

Alle partners

Samen met AVVN, Groei & Bloei, IVN, KNNV, NL Greenlabel, Stichting Steenbreek en Velt biedt Vogelbescherming bewoners en gemeenten ondersteuning om een groene leefomgeving handen en voeten te geven via dit manifest. Samen kunnen we verstening van tuinen zoveel mogelijk voorkomen, of reeds versteende tuinen omvormen naar groene(re).

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Vogels en nieuwbouw

Vogelbescherming ziet het als een belangrijke taak om samen met projectontwikkelaars en beleidsmakers vogelvriendelijke oplossingen aan de tekentafel een plek te geven. Want dankzij vogels komen dorpen en steden pas écht tot leven.

Draag een steentje bij