Navigatie overslaan
Gierzwaluw / Shutterstock Alle berichten

Ballast Nedam Development en Vogelbescherming Nederland maken samen met bewoners Berckelbosch vogelvriendelijk

Geplaatst op 16 december 2019

Ballast Nedam Development en Vogelbescherming Nederland slaan de handen ineen. Samen gaan  ze aan de slag om vogels en natuur een plek in de stad te geven. Door gezamenlijk in de nieuwbouwwijk Berckelbosch in Eindhoven een vogelvriendelijke omgeving te creëren, krijgen vogels hier alle kans om te leven. Ook de nieuwe bewoners worden hierbij betrokken. Afgelopen vrijdag werden de eerste zogenaamde ‘Vogeldozen’ uitgedeeld, vol met spullen en tips voor de bewoners om zelf van hun tuin een ideale plek voor vogels te maken.

Ballast Nedam Development en Vogelbescherming Nederland hebben de handen ineen geslagen om vogels en natuur een plek in de stad te geven. De wijk Berckelbosch is hier een voorbeeld van. Duurzaamheid en prettig wonen in het groen staat in deze wijk centraal. Daarbij hoort ook ruimte voor vogels, vleermuizen en andere natuur vinden Ballast Nedam Development en Vogelbescherming.

Aandacht voor vogels en vleermuizen

Ballast Nedam Development heeft in Berkelbosch energieneutrale woningen ontwikkeld, waarbij naast energiezuinige woningen ook extra aandacht besteed is aan natuurinclusief bouwen. Zo zijn er nestkasten voor in het gebied voorkomende vogels en verblijfskasten voor vleermuizen ingebouwd. Dat is goed voor vogels die in en om deze gebouwen leven, maar ook zeker voor de bewoners van de woningen zelf. Gierzwaluwen en vleermuizen vangen duizenden muggen per dag of nacht en zorgen daarmee voor een goede natuurlijke balans en nog prettigere woonomgeving. Vogels in de tuin, dat wil toch iedereen?

Eerste vogeldozen uitgereikt

In totaal zal de wijk Berkelbosch uit ruim 1000 woningen bestaan. Afgelopen vrijdag was de officiële handeling van het nieuwe deelproject Bach in Berkelbosch, waarbij de nieuwe bewoners kennis maakten en elkaar. Daarbij stond een rondleiding door hun toekomstige straten op het programma en ontvingen de bewoners informatie wat ze zelf kunnen doen om hun omgeving natuurvriendelijk in te richten. Ook hebben de nieuwste bewoners van de huurwoningen van Berckelbosch een zogenaamde Vogeldoos ontvangen, vol met tips, adviezen, voer en nestkast om zelf aan de slag te gaan. Middels een enquête houden Vogelbescherming en Ballast Nedam Development bij hoe dit proces bij de bewoners verloopt.

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's

Checklist Vogelvriendelijk Bouwen

De Checklist Groen Bouwen biedt hulp bij effectief 'vergroenen'. We helpen iedereen op weg die zich bezig houdt met nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming. Grote partijen, maar ook particulieren met een eigen huis.

Start de checklist