Navigatie overslaan
Haringvlietsluizen / Shutterstock Alle berichten

Na 47 jaar weer haring in het Haringvliet

Geplaatst op 15 november 2018

Vanaf vandaag gaan de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier. Daardoor herstelt na precies 47 jaar de verbinding tussen de grote Europese rivieren Rijn en Maas met de Noordzee. Dit is een belangrijke stap voor de natuur en het herstel van een dynamische delta met internationale impact. Zes natuurorganisaties hebben de handen ineen geslagen om de opening van de Haringvlietsluizen aan te grijpen voor het herstel van de unieke deltanatuur die het Haringvliet ooit rijk was. Dankzij een financiële impuls uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij hebben ze mens en natuur afgelopen jaren voorbereid op de terugkeer van de dynamiek. Met rust- en broedplekken voor vissen en vogels, en volop mogelijkheden voor mensen om ervan te genieten.

Historisch moment met internationale impact

Het openen van de Haringvlietsluizen is een historisch moment. Een cruciale stap in het herstel van de natuurlijke dynamiek tussen zee en rivier. Essentieel voor het overleven van trekvissen zoals de zalm en de steur, want door de verbinding met zee kunnen ze hun oude paaigronden stroomopwaarts de rivier op weer bereiken. Al jarenlang is er door onze buurlanden fors geïnvesteerd aan het verbeteren van de leefomgeving van zeldzaam geworden trekvissen. Nu de ‘toegangspoort’ weer regelmatig opengaat, kunnen vissen als  de haring, elft en fint daar van profiteren.  De delta wordt vanaf nu weer gevoed met de dynamiek en het leven van de zee en daar profiteren niet alleen de vissen, maar ook trekvogels van.

Wat zou het geweldig zijn als bezoekers straks van dichtbij kunnen genieten van jagende visarenden en zeearenden, duizenden sterns, lepelaars, kluten en talloze andere vogelsoorten die het nieuwe Haringvliet massaal gaan ontdekken!

Fred Wouters

Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland: "Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen is goed nieuws voor kustbroedvogels, trekvogels en rietvogels die van deltanatuur en getijdennatuur afhankelijk zijn. Het betekent meer leefgebied, meer voedsel en meer kansen voor vogels en vissen. Samen met vijf andere natuurorganisaties en met steun van de Nationale Postcode Loterij heeft Vogelbescherming zich keihard ingezet de natuur van het Haringvliet te herstellen en nieuwe natuur aan te leggen. Nu de kier opengaat, keert de dynamiek in het Haringvliet terug en gaan deze nieuwe en herstelde gebieden echt floreren. Vogels gaan daar zeker van profiteren. Maar ook mensen profiteren ervan. Want we hebben veel nieuwe natuurplekken toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Zodanig dat de vogels niet worden verstoord maar dat mensen wel een geweldige natuurervaring krijgen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Wat zou het geweldig zijn als bezoekers straks van dichtbij kunnen genieten van jagende visarenden en zeearenden, duizenden sterns, lepelaars, kluten en talloze ander vogelsoorten die het nieuwe Haringvliet massaal gaan ontdekken!"

Een nieuw begin voor het Haringvliet

De zes natuurorganisaties van het Droomfondsproject Haringvliet – ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds - hebben het gebied de afgelopen vier jaar voorbereid op dit moment; een unieke samenwerking met de provincie Zuid-Holland, gemeenten en ondernemers in het gebied. Natuurontwikkeling gaat in het Haringvliet hand in hand met economische ontwikkeling. Bekijk in deze animatie hoe Rotterdam en de Rijnmond regio er op steenworp afstand een dynamisch natuurgebied bij krijgen met volop mogelijkheden om ervan te kunnen genieten. Enkele highlights:

  • 100 ha drooggevallen natuur is weer onder invloed gebracht van het (brakke) water; door het herstellen van oude kreken kan het water van het Haringvliet de natuurgebieden weer in en uit stromen.
  • Aanleg 230 hectare nieuwe deltanatuur, waaronder een nieuw eiland.
  • Gezenderde steuren zijn uitgezet en vergaand onderzoek heeft in beeld gebracht hoe de steur (als boegbeeld voor alle trekvissen) kan terugkeren in Nederland.
  • Herstel van schelpdierbanken in de Voordelta; de eerste tekenen van leven zijn zichtbaar op de proeflocaties van schelpdierbanken onder water.
  • De unieke Haringvlietnatuur is op vele plekken voor de mens toegankelijk en te beleven door de aanleg van steigers, een snelle Waterbus vanuit Rotterdam en Dordrecht, wandel- en fietspaden, uitzichtpunten, natuurspeelplekken en een heel bijzonder vogelobservatorium.

De dynamiek keert terug

Vijftig jaar lang waren de Rijn en de Maas afgesloten van hun directe verbinding met zee. De Haringvlietdam blokkeerde hun weg; sinds de voltooiing in 1971 kwam het unieke deltaleven tot stilstand en werd het water zoet en stil. Het getij viel weg, trekvissen konden vanaf zee de rivieren niet meer op zwemmen, kustvogels en andere planten- en diersoorten verdwenen. Nu mag de delta gaan herstellen naar een riviermonding waarin het getij en de natuurlijke overgang van zoet rivierwater naar zout zeewater voor oer-Hollandse deltanatuur en soortenrijkdom zorgt.