Navigatie overslaan
Nonnetje / Shutterstock Alle berichten

Nonnetje / Shutterstock

Voorbereidingen vismigratierivier bij Afsluitdijk begonnen

Geplaatst op 21 oktober 2019

Bij de Afsluitdijk zijn de voorbereidingen van de werkzaamheden begonnen die moeten leiden tot een vismigratierivier die het IJsselmeer en de Waddenzee weer met elkaar verbinden. Ter hoogte van het Kazemattenmuseum meandert weldra een trekroute voor vissen die tussen zout en zoet water willen trekken om zich te kunnen voortplanten. Goed nieuws dus! Ook voor de vogels in IJsselmeergebied.

De vismigratierivier gaat straks over een breedte van paar meter door de afsluitdijk en krijgt de opbouw van een kronkelpad. De rivier wordt zo aangelegd dat er geen zeewater het IJsselmeer in stroomt en toch de vissen naar binnen kunnen. Verwacht wordt dat trekvissen als glasaal, spiering en stekelbaars massaal zullen profiteren van de mogelijkheid, terwijl ook veel zeldzamere soorten als de houting gebruik zullen maken van de vismigratierivier.

Visdief / Jelle de Jong

Trekvissen hebben zoet en zout water nodig en omdat het vaak moeilijk is om tussen beide gebieden te reizen, laten vispopulaties qua omvang te wensen over. Door geulen aan te leggen voor vissen komt daarin weer verandering. En dat is niet alleen goed voor het onderwaterleven. Tal van vogels zijn immers afhankelijk van vissoorten als prooi. Zo voedt de visdief zijn jongen met spiering. Een slechte spieringstand in het IJsselmeer zie je meteen terug in het broedsucces van deze soort.

De visdief is niet de enige stern die profiteert: ook voor de zwarte stern is spiering een belangrijke prooi. En als het najaar komt en de sterns richting Afrika zijn vertrokken, voeden grote zaagbekken en nonnetjes zich met de spiering. Stekelbaarzen zijn dan weer een geliefde prooi van lepelaars.

Er is veel te weinig vis waarmee vogels hun jongen kunnen grootbrengen. We kijken dan ook uit naar de komst van de vismigratierivier.

Annelies Blankena, ecoloog bij Vogelbescherming Nederland: “Het IJsselmeergebied is een belangrijk vogelgebied, en ecologisch verkeert het op dit moment in slechte staat. Er is veel te weinig vis waarmee vogels hun jongen kunnen grootbrengen. We kijken dan ook uit naar de komst van de vismigratierivier. Daarmee ontstaat de broodnodige verbinding voor trekvissen. In aanvulling op de vismigratierivier werken wij met partners in de regio aan meer natuurlijke oevers, kraamkamers voor jonge vis en visverbindingen met het achterland. Tezamen werken we zo aan een ecologisch gezond IJsselmeergebied.”

Grote zaagbek / Shutterstock

Tijdrovende klus

De aanleg van de migratierivier is een tijdrovende klus. Verwacht wordt dat het project over drie jaar is afgerond. Initiatiefnemers van de rivier zijn de Waddenvereniging en It Fryske Gea, maar ook Sportvisserij Nederland, NetViswerk en Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk doen mee. Die laatste club is een samenwerkingsverband van groene organisaties die actief zijn in het IJsselmeer, waarin ook Vogelbescherming Nederland participeert. Kosten worden opgebracht door de betrokken provincies, de rijksoverheid, de EU en de Postcodeloterij.

Meer informatie

Bezoek het Waddengebied

Ontdek de vogels die er leven en kom helemaal tot rust in die prachtige natuur. Op de website van www.beleefdewaddennatuur.nl vindt u de leukste activiteiten, de gratis wadvogel app, een interactieve kaart met fiets- en wandelroutes en nog veel meer!

Beleef de Waddennatuur

Crossbill Guide Wadden - de natuurgids

Deze Nederlandstalige natuurgids neemt je mee door het hele Waddengebied, zowel in tekst en beeld als in het veld, met route-app. De routes zijn met zorg samengesteld met de boswachters en andere kenners van het gebied.

Bestel en help de vogels

Meer over

visdief waddenzee nonnetje ijsselmeer vissen resultaat grotezaagbek friesland

Deel dit bericht