Brochure Akkervogels

Het Nederlandse boerenland veranderde en de gevolgen daarvan voor akkervogels zoals veldleeuwerik en patrijs zijn dramatisch. Vogel na vogel verdween van het platteland. Om akkervogels te hulp te komen heeft Vogelbescherming een brochure gemaakt met handreikingen. Speciaal bedoeld voor alle personen en instanties die betrokken zijn bij het platteland: van boer tot natuurbeschermer van ambtenaar tot terreinbeheerder.

 

 

Vul uw gegevens in

Algemeen
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.