Navigatie overslaan
Huismussen / Shutterstock Alle berichten

Zwolle op de bres voor vogels en vleermuizen

Geplaatst op 13 juni 2018

Vogels en vleermuizen hebben het moeilijk in onze stedelijke omgeving. Nest- en verblijfplaatsen verdwijnen door sloop of renovatie, nieuwbouw is te goed geïsoleerd om er een plekje te vinden om te broeden of te rusten en er is steeds minder voedsel te vinden in de vorm van insecten. In de gemeente Zwolle willen ze dit tij keren.

Gierzwaluwen en huismussen

Vogels en vleermuizen moeten zich meer welkom weten in Zwolle. De gemeente wil de achteruitgang stoppen. Ook voor bewoners. Zij voelen zich lekkerder in een groene omgeving die rijk is aan planten en dieren. In het project ‘Vogels en vleermuizen in de stad Zwolle’ werken de gemeente, de Zoogdiervereniging, Avifauna Zwolle en Vogelbescherming samen met lokale bedrijven en organisaties om een duurzame toekomst te bieden aan vogelsoorten zoals gierzwaluwen en huismussen en vleermuissoorten zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Provincie Overijssel en de Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming financieren dit project.

Natuurinclusief bouwen

Samen met woningcorporaties, aannemers en projectontwikkelaars brengen we nieuwbouw- en renovatieplannen in kaart om te kijken welke mogelijkheden er zijn om nestkasten in te bouwen. Samen met aandacht voor het landschap komen we zo tot een natuurinclusieve manier van bouwen waar niet alleen mensen profijt van hebben maar ook vogels en vleermuizen.

De opgedane ervaringen delen we met andere steden en dorpen in Overijssel en daarbuiten, zodat zij ook geïnspireerd kunnen raken. In een later stadium volgt ook een campagne om particulieren te laten zien hoe zij kunnen bijdragen.

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de beste artikelen via de digitale nieuwsbrief. De beste tuintips, mooie vogels, nieuws over Vogelbescherming en vogels beschermen.

Aanmelden Vogels digitaal

Gratis magazine Vogels dichterbij

Maak van uw tuin een vogelparadijs. Dit magazine staat boordevol mooie foto’s over vogels kijken en met veel praktische tips over vogels voeren, nestkastjes en vogelvriendelijke tuinen.

Bestel Vogels dichterbij