Navigatie overslaan
Videostill Gruttofilm / Ruben Smit Productions Alle berichten
Videostill Gruttofilm / Ruben Smit Productions Mariël Verburg

Door Mariël Verburg
Auteur Vogelbescherming

Zonder boeren geen grutto

Geplaatst op 22 juli 2022

De grutto een stem geven, dat was de reden voor Piet en Marieke van ’t Klooster om mee te werken aan de film Grutto! Op hun melkveebedrijf filmde documentairemaker Ruben Smit onze nationale vogel tijdens het broedseizoen. In de film is te zien hoe de boeren de weidevogel zo veel mogelijk de ruimte geven. Daarbij zoeken ze continu naar de balans tussen natuurbescherming en voedselproductie. Want uiteindelijk kunnen die twee niet zonder elkaar, is hun overtuiging.
Piet en Marieke vt Klooster / Fred van Diem Piet en Marieke vt Klooster / Fred van Diem

Biologische boerderij

Piet en Marieke van ’t Klooster runnen, samen met neef Kees van ’t Klooster, de biologische Boerderij Ark in Nijkerk. Al zo’n 25 jaar geleden, toen biologisch nog niet hip was, gingen hier de bestrijdingsmiddelen en kunstmest in de ban. Marieke: “We gebruiken vaste mest; dat is stro waarop de koeien in de stal hebben gelegen. Als het vol zit met mest brengen we het op het land. Dat is goud voor het bodemleven, insecten en dus ook voor de weidevogels.”

Met plas-draspompen, onder andere gekregen van Vogelbescherming, creëren ze op het land natte plekken met kruidenrijk gras. “Grutto’s zijn er dol op,” vertelt Marieke. “Hier foerageren ze om op te vetten als ze aankomen uit Afrika, en ook daarna in het broedseizoen.”

Videostill - GRUTTO poster / Ruben Smit Productions Videostill - GRUTTO poster / Ruben Smit Productions

Zeer aanbevolen: de film Grutto!

Kijk in een bioscoopladder voor een plek bij u in de buurt.

 

Tipitentje

Om een nest te maken heeft een grutto wel wat droge plekjes in het vochtige weiland nodig. “Met wat begroeiing. De grutto wil in een polletje gras zitten. Daar maken ze een leuk tipitentje van waardoor je het nest bijna niet meer kunt vinden.” Om ervoor te zorgen dat er altijd langer gras is, doen Piet en Marieke aan mozaïekbeheer: ze maaien de percelen niet allemaal tegelijk. “Zo ontzien we de weidevogels én hebben we voer voor onze koeien.”

Wildredder

Vóór het maaien worden eerst de nesten geïnventariseerd met hulp van weidevogelvrijwilligers. Om de nesten heen blijft een strook gras staan. “Piet doet het maaien zelf,” legt Marieke uit. “Dat besteden we niet uit aan een loonwerker. Hij rijdt langzaam en let goed op. Voorop de tractor zit een wildredder; eventuele vogels die zich verstopt hebben worden daardoor tijdig opgeschrikt en vliegen weg.”

Ze genieten enorm van de soortenrijkdom op hun boerenbedrijf. Piet: “We zien continu de vogels bezig; de leeuweriken die tussen de koeien vliegen als je de koeien buiten doet, dat is prachtig!” Dit jaar zien ze wat minder nesten, misschien door de droogte. “Maar er zitten ook minder vossen, waardoor het toch een goed jaar lijkt te worden voor kievit en grutto.” Marieke vult aan: “De gele kwikstaart broedt hier tegenwoordig ook. En bijna dagelijks zien we de zeearend vliegen!”

De natuur verandert

Om zo met de natuur te werken, moeten ze zich steeds aanpassen. “De natuur verandert steeds,” vertelt Piet. “Dat laat Ruben ook mooi zien in zijn documentaire. En wij moeten mee veranderen. De laatste tien jaar bijvoorbeeld worden de lentes droger. En er komen steeds meer grauwe ganzen en smienten die het gras wegeten. Prachtige dieren hoor, maar voor onze grasopbrengst zijn ze een bedreiging.”

Eyeopener

Marieke en Piet hopen dat meer boeren extensieve landbouw gaan bedrijven. Piet: “Biologisch boeren is dan wel belangrijk. Daarvoor moet meer aan natuuropleiding gedaan worden.” Marieke: “Sommige boeren vinden het mooi om velden met alleen maar raaigras te zien.  Dat staat voor productie, zo hebben ze het geleerd. Die knop moet een beetje om. De film Grutto! kan daarbij helpen. Het is echt een eyeopener. De film laat zien hoe belangrijk het is om natuurbeheer te verweven met het boerenbedrijf. De grutto is een boerenlandvogel; zonder boeren verdwijnt hij.”

Grutto! De reis van onze nationale vogel

Bij de film Grutto! Van Ruben Smit verscheen ook een prachtig boek, van Ruben Smit en Rob Buiter.

 

 

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer

Nieuws over boerenlandvogels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over weide- en akkervogels en schrijf je in voor onze gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief