Navigatie overslaan
Alle berichten

Grutto met kuiken / Jelle de Jong

Droogte zorgt voor extra problemen boerenlandvogels

Geplaatst op 19 april 2019

De aanhoudende droogte in ons land zorgt ervoor dat veel boerenlandvogels extra in de problemen komen. Vogels als de grutto en kievit hebben het doorgaans al moeilijk door het gebrek aan geschikt leefgebied, de huidige droogte doet er een schepje boven op. Hoe groot de problemen daadwerkelijk zijn zal moeten blijken uit tellingen.

Weidevogels als de grutto, kievit en scholekster gaan al decennia lang achteruit in ons land. De oorzaak ligt in het verdwijnen van geschikt leefgebied. De intensivering van onze graslanden betekent lage waterstanden en afwezigheid van bloemen en kruiden. Geen bloemen en kruiden betekent ook geen insecten, het voedsel wat de weidevogels en hun kuikens nodig hebben om te leven en op te groeien.

Vernatting en kruidenrijk grasland

Vogelbescherming pleit al jaren voor herstel van leefgebieden van weidevogels door vernatting en meer kruidenrijk grasland. Er zijn gelukkig ook al boeren die hier actief aan bijdragen door het aanleggen van natte poeltjes (plasdras) op de weilanden en door het waterpeil in de greppels te verhogen. In dit droge voorjaar blijkt dit laatste wel lastiger. De verwachting is dat er in de toekomst meer perioden van droogte komen door klimaatverandering. Ook dat vraagt om een structurele verhoging van het waterpeil.n.

Door droogte extra stress

De huidige droogte zorgt bij de weidevogels nu voor extra stress. Het te lage waterpeil zorgt al voor te weinig insecten, de huidige droogte doet daar een schepje bovenop. Of het daadwerkelijk betekent dat er extra veel weidevogelkuikens dood, zal uit onderzoek moeten blijken.

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de beste artikelen van deze site via e-mail. Tuintips, mooie vogels, nieuws over Vogelbescherming en vogels beschermen.

Aanmelden Vogels digitaal

Elke meter telt!

Vogelbescherming wil de natuur terugbrengen in het boerenland. Met meer bloemrijke weides en akkerranden waar boerenlandvogels zich thuis voelen. Samen met u geven we hen weer een plek in ons landschap. Elke vierkante meter telt! Helpt u mee?

Red 10 m2 Rijke Weide voor €5,-

Meer over

boerenlandvogels grutto kievit

Deel dit bericht