Navigatie overslaan
Grutto met kuiken / Jelle de Jong Alle berichten

Droogte zorgt voor extra problemen boerenlandvogels

Geplaatst op 19 april 2019

De aanhoudende droogte in ons land zorgt ervoor dat veel boerenlandvogels extra in de problemen komen. Vogels als de grutto en kievit hebben het doorgaans al moeilijk door het gebrek aan geschikt leefgebied, de huidige droogte doet er een schepje boven op. Hoe groot de problemen daadwerkelijk zijn zal moeten blijken uit tellingen.

Weidevogels als de grutto, kievit en scholekster gaan al decennia lang achteruit in ons land. De oorzaak ligt in het verdwijnen van geschikt leefgebied. De intensivering van onze graslanden betekent lage waterstanden en afwezigheid van bloemen en kruiden. Geen bloemen en kruiden betekent ook geen insecten, het voedsel wat de weidevogels en hun kuikens nodig hebben om te leven en op te groeien.

Vernatting en kruidenrijk grasland

Vogelbescherming pleit al jaren voor herstel van leefgebieden van weidevogels door vernatting en meer kruidenrijk grasland. Er zijn gelukkig ook al boeren die hier actief aan bijdragen door het aanleggen van natte poeltjes (plasdras) op de weilanden en door het waterpeil in de greppels te verhogen. In dit droge voorjaar blijkt dit laatste wel lastiger. De verwachting is dat er in de toekomst meer perioden van droogte komen door klimaatverandering. Ook dat vraagt om een structurele verhoging van het waterpeil.n.

Door droogte extra stress

De huidige droogte zorgt bij de weidevogels nu voor extra stress. Het te lage waterpeil zorgt al voor te weinig insecten, de huidige droogte doet daar een schepje bovenop. Of het daadwerkelijk betekent dat er extra veel weidevogelkuikens dood, zal uit onderzoek moeten blijken.

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer