Navigatie overslaan
Lachstern / Shutterstock Alle berichten

Zeldzame lachstern broedt op Marker Wadden

Geplaatst op 23 juni 2020

Dit broedseizoen ontdekten vogelonderzoekers op de Marker Wadden het nest van een lachstern. Er kroop zeker één kuiken uit het ei. Dit zekere broedgeval is uniek, omdat lachsterns al decennia niet meer in Nederland hebben gebroed en de populaties in omringende landen ook gedecimeerd zijn. Marker Wadden, een gebied van Natuurmonumenten, is de afgelopen jaren al van grote betekenis gebleken voor pioniersoorten als kluut, strandplevier en dwergstern. Met de terugkeer van de lachstern blijkt dat herstel van pionierbiotopen kan leiden tot hervestiging.

Verdwenen Rode Lijst soort

Er staan negen soorten op de Rode Lijst die als broedvogel uit Nederland verdwenen zijn. Vier daarvan, waaronder de lachstern, broeden in zogenaamde pionierbiotopen. Dat zijn nog niet begroeide, kale gebieden waar bepaalde soorten zich juist thuis voelen. 

De lachstern heeft in Nederland in het verleden aan de kust en het in het IJsselmeergebied gebroed. In 1958 werd het laatste broedgeval gemeld in natuurgebied de Beer. Daar ligt nu de Maasvlakte.

In 2005 was er nog een broedpoging op Balgzand. Lachsterns broeden in Europa rond de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Er broedt een kleine, geïsoleerde kolonie lachsterns in Noord-Duitsland van zo’n 40 tot 50 paar. Die worden met man en macht beschermd en de aantallen nemen recent toe. Deze lachsterns zijn in het najaar in ons land te zien op doortrek naar West-Afrika, waar ze overwinteren.

De lachstern is overigens niet de eerste verdwenen broedvogel die weer broedend is aangetroffen op de Marker Wadden. Dat geldt ook voor de bonte strandloper waar in 2019 een nest van werd aangetroffen.

Lachstern op Marker Wadden / Maarten Hotting Lachstern op Marker Wadden / Maarten Hotting Lachstern op Marker Wadden / Maarten Hotting

Kansen voor IJsselmeergebied

De Marker Wadden is in de eerste jaren een uitstekend pionierbiotoop gebleken. Veel pioniersoorten hebben er de afgelopen jaren met succes gebroed, zoals de visdief en de kluut. En zelfs de dwergstern en strandplevier zijn met de aanleg van de Marker Wadden als broedvogel teruggekeerd in het IJsselmeergebied. Het zijn allemaal soorten die onder druk staan omdat er een tekort is aan geschikt broedhabitat.

Dat de lachstern nu op de Marker Wadden broedt, is bijzonder, maar het laat zien dat met de juiste aanleg van pionierbiotopen je zelfs broedvogels die verdwenen zijn uit Nederland terug kan krijgen. Kansen dus voor nieuwe projecten in het IJsselmeergebied!

Onderzoek en bescherming pionierbiotopen

De vogelonderzoekers van de Marker Wadden ontdekten de lachstern tijdens hun onderzoek naar de strandplevier. Enkele strandplevieren, maar ook kluten, visdieven en bontbekplevieren, krijgen een kleurring, zodat ze individueel op afstand herkenbaar zijn door onderzoekers.

De ringen krijgen zij in het kader van het project Wij en Wadvogels in de Waddenzee, het IJsselmeergebied en de Zuidwestelijke Delta. Hiermee willen we meer inzicht verkrijgen in de verspreiding en uitwisseling van deze vogelsoorten tussen de gebieden en toekomstige eilanden. Zo valt onderzoek en bescherming van Rode Lijst-vogels in pionierbiotopen samen met een prachtig nieuwtje.

Video in nieuw venster openen

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws