Navigatie overslaan
Beleef de Lente Alle berichten

Weidevogel cam in Beleef de Lente van Vogelbescherming live

Geplaatst op 7 maart 2016

Op zondag 6 maart is in het radioprogramma Vroege Vogels de weidevogel-webcam in Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland live gegaan. De cam laat een klein eilandje zien in een grote waterplas waar in de loop van de lente een toenemend aantal vogels zal gaan broeden. Vogelbescherming geeft met deze webcam een unieke mogelijkheid om het intieme leven van verschillende weidevogels 24 uur per dag te volgen. Het beloofd een spannende extra attractie op Beleef de Lente te worden.

Leeg eilandje?

Wie komende dagen naar de webcam kijkt zal een groot deel van de tijd nog een leeg eilandje zien. Maar dat zal niet lang duren. De eerste bezoekende scholeksters waren er afgelopen dagen al. De komende weken gaan steeds meer vogels gebruik maken van deze plek. Zowel doortrekkende vogels die op weg zijn naar het noorden als natuurlijk broedvogels.

Een doortrekker die we verwachten is de kemphaan. De kemphaan is een bijzondere vogel die als broedvogel in Nederland vrijwel is uitgestorven. De mannetjes hebben in de lente een bont gekleurde kraag en voeren spannende gevechten uit om vrouwtjes te verleiden. Het is niet uitgesloten dat we dit voor de camera te zien krijgen.

Op het eiland verwachten we broedende kluten, visdieven en mogelijk kieviten, scholeksters en kleine plevieren. In de plas zullen regelmatig grutto’s komen foerageren.

Plas-dras

Het eilandje waar de webcam op gericht staat ligt midden in een zogeheten plas-dras. Dat is een plek in het weiland waar het hele - of een groot deel van het jaar een ondiepe laag water staat. Het zijn ideale plekken voor veel soorten weidevogels. In het water en vooral in de modderige randen vinden ze voedsel. Scholeksters, grutto’s en tureluurs kunnen in de natte grond met hun lange snavels makkelijk wormen vinden. Een eilandje in zo’n plas is relatief veilig omdat grond-predatoren er niet graag naar toe gaan. Rondom de plas staat kruiden en bloemrijk grasland dat vooral goed is voor de kuikens van grutto’s die er insecten vangen.

Weidevogelboer Murk

De weidevogel webcam staat opgesteld bij een plas-dras op het land van Murk in het Friese Wommels. Murk is een bijzondere boer: naast melkveehouder is hij vooral een man die zielsveel van weidevogels houdt. Zijn passie wil hij graag delen met anderen, vandaar de webcam en speciale vogelhutten op zijn land. Zijn bedrijfsvoering is geheel aangepast aan optimaal weidevogelbeheer. Naast een tweetal plas-drassen bestaat zijn land uit grote delen bloem- en kruidenrijk grasland waar pas laat in het seizoen gemaaid wordt. De aantallen weidevogels, met name grutto’s, bij Murk zijn ongeëvenaard. Murk maakt deel uit van het Weidevogelboeren netwerk van Vogelbescherming. Een netwerk van ruim honderd boeren die zich inzetten om tot een zo goed mogelijk weidevogelbeheer op hun bedrijven te komen.

Crowd funding voor meer plas-drassen

Onderdeel van Beleef de Lente is dit jaar een speciale fondswervingsactie om meer plasdrassen zoals die bij Murk bij andere boeren mogelijk te maken. De geworven fondsen worden besteed aan een vijftal nieuwe plas-drassen bij Noordeinde. Bij het onder water zetten van deze plekken worden milieuvriendelijke zonnepompen gebruikt. Deze pompen die Vogelbescherming al bij tientallen boeren heeft geplaatst zijn een groot succes.

Beleef de Lente junior en Red de Rijke weide

De webcam zal ook op Beleef de Lente junior en Red de Rijke Weide te volgen zijn. Beleef de Lente junior is een project van Vogelbescherming dat zich speciaal richt op het basisonderwijs. Door de webcambeelden en bijhorende lespakketten leren kinderen over vogels en natuur. In honderden klassen in Nederland wordt vrijwel dagelijks even naar Beleef de Lente Junior gekeken. De lente op het kleine eilandje kan ook gevolgd worden op de site van de campagne Red de Rijke Weide. Deze campagne heeft als doel de achteruitgang van de weidevogels in Nederland tegen te gaan door het bevorderen van meer bloemrijke weides en een natuur-inclusieve landbouw.