Navigatie overslaan
Alle berichten

Kievit, grutto en scholekster bij Beleef de Lente

Geplaatst op 16 maart 2023

Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland gaat opnieuw de boer op! Vanaf vandaag staat de camera in de polder Eemland bij Bunschoten weer live. Boeren zetten zich daar al jaren gezamenlijk in voor de bescherming van weidevogels. Vorig jaar stond deze camera voor het eerst aan. Ruim vier maanden lang konden alle kijkers van Beleef de Lente genieten van broedende grutto’s en kieviten. Kijk op Boerenlandvogels | Vogelbescherming

Een kleine maand geleden zette Vogelbescherming de camera’s van Beleef de Lente weer aan. Sindsdien hebben al honderdduizenden mensen meegekeken bij het jong van de bosuilen, parende steenuiltjes en zeearenden die inmiddels twee eieren hebben. Vorig jaar trok Beleef de Lente ruim 1,5 miljoen unieke bezoekers. Een groot deel daarvan keek wekelijks, een deel zelfs dagelijks. Met Beleef de Lente brengt Vogelbescherming het leven van de vogels in het broedseizoen letterlijk in de huiskamers van de mensen. Zo wil Vogelbescherming laten zien hoe bijzonder vogels zijn en dat bescherming noodzakelijk is. Kijk mee op www.beleefdelente.nl.

Mobiele camera-unit

De camera’s van Beleef de Lente worden normaliter in de winter geïnstalleerd. Zo worden de vogels niet gestoord als het broedseizoen van start gaat. Maar een kievits- of gruttonest heeft geen vaste plaats, dus voor het plaatsen van de camera is een speciale mobiele unit ontwikkeld. Daarbij is de camera via een 100 meter lange kabel verbonden aan een karretje waarop, naast een zender, twee grote zonnepanelen zijn bevestigd voor de broodnodige stroom. Op deze manier kan Vogelbescherming zonder verstoring toch gemakkelijk dicht bij het nest komen met de camera.

Gele kwikstaart / Peter van de Beek - Fotogalerij Gele kwikstaart / Peter van de Beek - Fotogalerij

Jongen weg? Camera verplaatst!

De jongen van kieviten en grutto’s zijn nestvlieders, dat betekent dat ze al meteen kunnen lopen zodra ze het ei uit zijn. Ze verlaten dan ook meestal binnen 24 uur het nest, zodat we ze op dat moment daar niet meer kunnen volgen. Gelukkig kent polder Eemland, mede dankzij Collectief Eemland, verschillende fraaie plasdrasgebiedjes. Als de jongen zijn uitgekomen, wordt de camera naar zo’n voor weidevogels zeer aantrekkelijk gebied verplaatst. Op die manier kunnen we alsnog de jonge kieviten en soorten als grutto en gele kwikstaart volgen.

Scholekster / Elwin van der Kolk Scholekster / Elwin van der Kolk

Jaar van de scholekster

Vogelbescherming hoopt bij de boerenlandcam ook de scholekster voor de camera te krijgen. Deze vogel met zijn oranje snavel broedt zowel op het wad, als daken in de stad en het boerenland. De scholekster gaat net als andere boerenlandvogels hard in aantal achteruit. Door middel van onderzoek hoopt Vogelbescherming samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland te achterhalen wat mogelijke oorzaken zijn en welke maatregelen daarvoor genomen kunnen worden. Er staat daarom bij Beleef de Lente ook een webcam op een dak waar scholeksters broeden. Deze gaat in april live.