Navigatie overslaan
Smient / Jelle de Jong Alle berichten

Voorlopig geen afschot van smienten in Zuid-Holland

Geplaatst op 12 september 2018

Er mogen tot in ieder geval eind oktober geen smienten worden afgeschoten in Zuid-Holland. De rechter komt er op verzoek van vogelbeschermers alweer aan te pas. Tot die uitspraak doet, mag er niet geschoten worden.

Internationaal belang

Nederland is van internationaal belang voor overwinterende smienten. Toch heeft de provincie Zuid-Holland vorig jaar toestemming gegeven voor het afschieten van smienten om daarmee landbouwschade tegen te gaan. Dit ondanks 10.000 protestmails van bezorgde burgers die de provincie opriepen anders te besluiten. De populatie smienten is na de eeuwwisseling fors afgenomen. Het is daarom volstrekt onverantwoord smienten te doden.

Smient / Shutterstock Smient / Shutterstock

Toch bedreigd door afschot

Het opschorten van het afschot is in afwachting van een definitieve uitspraak door de rechtbank. Voor de smienten is dat positief: geen afschot tot eind oktober. Dat heeft de rechter bepaald in het kader van procedures van Vogelbescherming en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met lokale natuurorganisaties. De organisaties zijn deze zomer in beroep gegaan vanwege de toestemming die de provincie heeft gegeven voor het afschot van smienten om landbouwschade tegen te gaan.

Het beroep heeft echter geen schorsende werking waardoor de jagers vanaf 1 oktober gebruik zouden kunnen maken van deze toestemming van de provincie. Om dat tegen te gaan vroegen Vogelbescherming en NMZH een voorlopige voorziening aan waarmee het afschot stopgezet zou kunnen worden totdat de rechtbank uitspraak doet in de beroepsprocedure. De rechtbank heeft echter aangegeven dat het vanwege de materie en omvang van het dossier niet zou gaan lukken om zich voor 1 oktober te buigen over het schorsingsverzoek. Daarom is er nu op 25 oktober een zitting hierover gepland en mag er totdat er naar aanleiding van die zitting uitspraak zal worden gedaan niet op smienten in Zuid-Holland geschoten worden.

Vogelbescherming en NMZH zijn blij dat de toestemming voor afschot geschorst is tot de rechtbank uitspraak zal hebben gedaan op het schorsingsverzoek.

Gratis posters bedreigde vogels

Twee posters met prachtige tekeningen van Elwin van der Kolk. Je krijgt een poster met bedreigde Nederlandse broedvogels én een met de doortrekkers en wintergasten die ons land aandoen.

Vraag gratis pdf aan!

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels