Navigatie overslaan
Smient / Koos Dansen Alle berichten

Vogelbescherming maakt bezwaar tegen doden smienten in Zuid-Holland

Geplaatst op 6 december 2017

Vogelbescherming maakt bezwaar bij de provincie Zuid-Holland tegen het plan 6500 smienten af te laten schieten. Smienten zijn eenden uit noordelijke streken die in ons land overwinteren. De aantallen van deze eend nemen al gedurende meerdere jaren af.

Veel protest

De provincie Zuid-Holland besloot vorige maand tot het goedkeuren van het plan waarmee het doden van smienten mogelijk wordt gemaakt. Dit vanwege de schade die deze eendensoort aan graslanden zou toebrengen. Tegen het afschieten van de eenden was veel protest: ruim tienduizend mensen stuurden protestmails naar de provinciale staten om het afschot te voorkomen.

Nederland is van internationaal belang voor overwinterende smienten. De populatie neemt echter al sinds de eeuwwisseling af. Het is daarom volgens Vogelbescherming volstrekt onverantwoord smienten te doden.

Schorsingsverzoek bij de rechtbank

Naast het bezwaar bij de provincie heeft Vogelbescherming een schorsingsverzoek ingediend bij de rechtbank in Den Haag om te voorkomen dat men door gaat met schieten van smienten zolang het bezwaar in behandeling is. We verwachten dat de rechtbank het plan van de provincie zal schorsen. Ook in 2016 deed de rechtbank een uitspraak dat de provincie Zuid-Holland geen smienten mocht laten schieten. De provincie had niet kunnen aantonen dat het doden van smienten geen negatieve gevolgen voor de populatie zou hebben.

Naast Vogelbescherming heeft ook de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, mede namens een groot aantal andere organisaties, bezwaar gemaakt tegen het besluit van de provincie.

Noord-Hollands besluit geschorst

Vorige week besloot de rechtbank in Noord-Holland een vergelijkbaar besluit tot afschot van smienten in die provincie te schorsen.