Navigatie overslaan
Strandplevier / Shutterstock Alle berichten

Deel voorlichtingsfilmpje strandbroeders

Geplaatst op 26 juni 2023

Strandbroeders als strandplevier, bontbekplevier en dwergstern zitten in de verdrukking. Eigenlijk zijn onze stranden namelijk te druk geworden voor deze vogels om in rust te kunnen broeden. En dat terwijl recreatie en broedvogels best samen kunnen gaan, als de strandbroeders maar ruimte en rust krijgen. Vogelbescherming Nederland en andere natuurorganisaties proberen deze vogels daarom op verschillende manieren te helpen. Er zijn vrijwilligersgroepen die badgasten voorlichten over de broedvogels van het strand en actief broedplekken beschermen. En daarnaast is er Het Groene Strand – een collectief van groene organisaties die samenwerken om de natuur en natuurbeleving van onze Noordzeestranden haar plek terug te geven.

Help mee om het filmpje te verspreiden

Voorlichting aan medegebruikers van het strand is daarbij dus een belangrijk instrument. Verstoring van op het strand broedende vogels vindt namelijk nooit moedwillig plaats. Het is meestal uit onwetendheid dat men te dichtbij een nestje komt. En onbekend maakt onbemind. Daarom hebben we onderstaand filmpje gemaakt. Helpen jullie mee om het filmpje te verspreiden? Heel graag! Het is hier te downloaden en is goed bruikbaar om te delen via sociale media, (nieuws)websites etc. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er op de stranden weer rust en ruimte komt voor kwetsbare broedvogels zoals de strandplevier.

Animatie: Jobjob.nu

Gebruik je deze animatie? Dank je wel! Laat het ons weten via info@vogelbescherming.nl

Video in nieuw venster openen

Meehelpen strandbroeders te beschermen?

We zoeken vrijwillige vogelwachten die op verschillende stranden broedvogels beschermen door toezicht te houden en voorlichting te geven aan bezoekers. Ook het helpen bij afzettingen en doen van
waarnemingen is mogelijk.

Meer informatie

Steun vogels en natuur

Natuur van wereldklasse, zoals het Waddengebied, moet hoe dan ook beschermd worden. Waarom? Omdat wateren met een rijke visstand een bron van voeding zijn voor vogels én mensen. En omdat vogels en natuur bijdragen aan ons welzijn.
Help je mee?

Ja, ik help vogels en natuur