Navigatie overslaan
Bontbekplevier / Anke Oudejans Alle berichten

Attentie! Vogels hebben nesten op het strand

Geplaatst op 16 mei 2024

Eerste en Tweede Pinksterdag – 19 en 20 mei – staan op de Waddeneilanden in het teken van vogels die op het strand broeden. Op verschillende plekken vragen boswachters en handhavers aandacht voor kwetsbare vogels als dwergstern of strandplevier, die op de Waddeneilanden nog rustige plekken vinden. Vogelbescherming is heel blij met deze extra aandacht.

Eén bord voor alle eilanden

Om badgasten op de stranden te waarschuwen dat we het strand delen met vogels, staan dit broedseizoen er voor het eerst uniforme borden op alle Waddeneilanden, bij strandopgangen en andere plekken waar mensen in aanraking kunnen komen met broedende vogels op het zand. De borden zijn een project van Wij&Wadvogels, het programma dat Vogelbescherming Nederland coördineert, namens terreinbeheerders en overheden in de Waddenprovincies.

“De strandbroeders, zoals dwergsterns en plevieren hebben het extreem moeilijk in ons land”, weet Boswachter Jeroen van der Werff van Staatbosbeheer op Texel. “Stranden zijn bij ons meestal het domein van recreanten en loslopende honden. Maar daarmee komen vogels als de dwergstern, die het van rust en open vlakten moeten hebben, in steeds grotere problemen. Door daar op alle Waddeneilanden op eenzelfde manier aandacht voor te vragen, hopen we dat er betere bewustwording ontstaat voor bescherming van deze vogels.”

Een simpel touwtje helpt al

Uit de eerste ervaringen met de bescherming van strandbroeders blijkt dat het allemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. “In natuurgebied De Slufter bijvoorbeeld, op Texel, is een eenvoudig touwtje rond de broedgebieden al heel succesvol. Een bord, daar kunnen mensen nog in gedachten langs lopen. Maar bij een touwtje moeten ze wel even stilstaan. Als we dan vervolgens met die uniforme borden wijzen op de broedende vogels op de strandvlakten, blijken mensen daar heel goed op te reageren”, merkt Van der Werff.

Bontbekplevier / Marcel Klootwijk Bontbekplevier / Marcel Klootwijk

Ook handhaven

In het Pinksterweekeinde zetten heel veel partijen op de verschillende eilanden toezichthouders en handhavers in. Van der Werff: “Bij de afzettingen geven we voorlichting en vragen we hondenbezitters vriendelijk om hun hond aan te lijnen, zelfs als dat niet wettelijk verplicht is. Op andere plekken die tijdens het broedseizoen echt verboden gebied zijn, gaan we ook handhaven als mensen zich niets van dat verbod aantrekken.”

Meewerkende partijen

Het feit dat letterlijk op alle bewoonde Waddeneilanden instanties meedoen aan deze gezamenlijke ‘zichtbaarheidsactie’ op de Pinksterdagen, mag volgens Van der Werff zonder meer uniek worden genoemd. “Alle terreinbeheerders steken met elkaar de handen uit de mouwen voor de strandbroeders. Een unieke samenwerking van Texel tot en met Schiermonnikoog.”

Handhavers en boswachters in actie voor strandbroeders

De volgende instanties doen mee aan deze actie om meer aandacht te vragen voor de oorspronkelijke bewoners van het strand, zoals de strandplevier, bontbekplevier en dwergstern:

  • Texel: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Omgevingsdienst van de provincie Noord-Holland, Koninklijke Marechaussee en de Waddenunit van het ministerie van LNV  
  • Vlieland: Staatsbosbeheer, politie, de Waddenunit van het ministerie van LNV  
  • Terschelling: Staatsbosbeheer, gemeente Terschelling, de Waddenunit van het ministerie van LNV  
  • Ameland: Rijkswaterstaat
  • Schiermonnikoog: Natuurmonumenten, It Fryske Gea, de Waddenunit van het ministerie van LNV  

Meehelpen strandbroeders te beschermen?

We zoeken vrijwillige vogelwachten die op verschillende stranden broedvogels beschermen door toezicht te houden en voorlichting te geven aan bezoekers. Ook het helpen bij afzettingen en doen van
waarnemingen is mogelijk.

Meer informatie

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?