Navigatie overslaan
Strandplevier / Shutterstock

Plek voor strandbroeders

Het gaat niet goed met de strandplevier. De soort is dramatisch in aantal afgenomen, van ruim 700 broedparen in de jaren zeventig naar slechts zo’n 150 nu. Ook andere strandvogels, zoals bontbekplevier en dwergstern, hebben het moeilijk. Om daar verandering in te brengen, startte Vogelbescherming enkele jaren terug een project om broedgebieden op stranden beter te beschermen. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij donaties van onze leden en de hulp van vele vrijwilligers in Zeeland en Zuid-Holland. De eerste resultaten vormen aanleiding voor een veel groter project langs de hele kust.

Broeden op het drukke strand

Mensen die op het strand recreëren, zijn zich er vaak helemaal niet van bewust dat ze het strand delen met bijzondere vogels, die in het kale zand een nestje maken. Voor deze vogels vormen stranden en andere open plekken langs de kust van oudsher hun leefgebied. Het rustig uitbroeden van de eitjes is echter een onmogelijke opgave geworden met zoveel badgasten, wandelaars, sporters en honden. Nesten worden onbedoeld vertrapt, broedende vogels worden verstoord en kuikens krijgen geen kans om naar voedsel te zoeken.

Bontbekplevier / Charles Daniels Bontbekplevier / Charles Daniels

Vogelwachten

Om de strandbroeders de nodige rust en ruimte te geven, werken we samen met enthousiaste vrijwillige beschermers, de ‘Vogelwachten’. In samenwerking met organisaties als Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap en Landschap Zuid-Holland zetten zij stukken strand af als rustgebieden en beschermen zij individuele nesten. De vrijwilligers vertellen de recreanten over de vogels en vragen ze om buiten de touwen te blijven. Ook houden ze de nesten in de gaten om gegevens te verzamelen over het broedsucces, verstoring en predatoren. En met succes. Waar de Vogelwachten actief zijn, heeft de strandplevier meer kans om jongen groot te brengen.  En dit lijkt zoden aan de dijk te zetten.

Nieuw broedgebied

Daarnaast zorgen we voor nieuw broedgebied. Strandplevieren en bontbekplevieren broeden niet alleen op stranden maar ook op schorren, eilandjes en dijken. In samenwerking met Het Zeeuwse Landschap hebben we in 2021 de aanleg afgerond van de eerste zoutpan van Nederland. In het najaar en de winter kan een laagje zeewater een gebied achter de duinen binnenstromen; in het voorjaar verdampt het water en kunnen de vogels hier broeden. In deze zoute omgeving krijgt opschietende vegetatie weinig kans, zodat het gebied geschikt blijft als broedgebied voor strandplevieren.

Strandplevier / Koos Dansen Strandplevier / Koos Dansen

Opschaling

De komende jaren gaan we de bescherming van strandbroeders flink opschalen naar veel meer stranden langs de hele Nederlandse kust. Hiervoor werken we samen met verschillende partijen -  LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie en Stichting Anemoon - onder de noemer Het Groene Strand. Er zijn verschillende knelpunten geïnventariseerd voor de belangrijkste broedgebieden. We gaan samen aan de slag om deze knelpunten op te lossen, zodat de plevieren ook op die plekken veiliger kunnen broeden.

De groepen vrijwillige Vogelwachten zullen zich aansluiten bij bredere ‘strandcommunities’ die zich inzetten voor de flora en fauna van de stranden. Ze rapen bijvoorbeeld handmatig afval op, verzamelen informatie en betrekken bezoekers door te vertellen over de natuur op het strand. Strandondernemers treden op als gastheer van het landschap en werken aan plasticvrije terrassen. Om het strand een veilige en voedselrijke plek te laten zijn voor vogels, wordt gemotoriseerd transport verminderd en wordt machinaal schoonmaken op steeds meer plekken achterwege gelaten. Zo creëren we stap voor stap meer kansen voor de strandplevier en andere strandvogels.

Meer weten?

Video in nieuw venster openen

Meehelpen strandbroeders te beschermen?

We zoeken vrijwillige vogelwachten die op verschillende stranden broedvogels beschermen door toezicht te houden en voorlichting te geven aan bezoekers. Ook het helpen bij afzettingen en doen van
waarnemingen is mogelijk.

Meer informatie

Steun vogels en natuur

Natuur van wereldklasse, zoals het Waddengebied, moet hoe dan ook beschermd worden. Waarom? Omdat wateren met een rijke visstand een bron van voeding zijn voor vogels én mensen. En omdat vogels en natuur bijdragen aan ons welzijn.
Help je mee?

Ja, ik help vogels en natuur