Navigatie overslaan
Gele kwikstaart / Ernst Bos Fotogalerij Alle berichten
Gele kwikstaart / Ernst Bos Fotogalerij Gert Ottens

Door Gert Ottens
Medewerker Vogelbescherming

Voorjaar = vogeltrektijd

Geplaatst op 2 april 2024

Honderden miljoenen trekvogels zijn nu in ons deel van de wereld op weg naar hun broedplekken. Ze komen uit Afrika en Zuid-Europa en gaan naar het noorden. De komende weken is het onder andere tijd voor de gele kwikstaart en de fitis. En door de ligging van Nederland kun je deze vogeltrek op magnifieke wijze beleven. We geven je tips voor de beste plekken! 

Voorjaarstrek versus najaarstrek

Over de vogeltrek in het najaar las je eerder op onze website. De voorjaarstrek verloopt gehaaster. Want hoe eerder ze in de broedgebieden arriveren, hoe beter de plekjes die ze voor hun nest kunnen claimen en hoe groter de kans op een goed broedseizoen. Dat geldt ook voor verschillende ondersoorten van de gele kwikstaart: de ene komt nu aan om hier te broeden, terwijl de ander nog een flinke tocht voor de boeg heeft. Het verschil tussen deze populaties kun je hier lezen.

boerenzwaluw/ Shutterstock boerenzwaluw/ Shutterstock

Veel soorten zetten er tegenwoordig extra de sokken in om op tijd in het noorden aan te komen. In vergelijking met enige tientallen jaren geleden scheelt dat dagen of zelfs enkele weken. Mogelijk reageren ze op de klimaatverandering, waardoor de insectenpiek hier eerder plaatsvindt. Doordat het steeds warmer is, zijn er eerder veel insecten. Vogels hebben die insecten nodig om hun jongen te voeren. Zo kwamen de eerste boerenzwaluwen in de jaren ‘70 eind maart of begin april, tegenwoordig zijn ze er al half maart: twee weken eerder.

Variatie in aankomst

Iedere soort kent zijn eigen terugtrekperiode. Vogels die niet ver gaan, naar Zuid-Europa, zijn vaak als eerste terug. Dat geldt bijvoorbeeld voor tjiftjaf, zwartkop en zwarte roodstaart. Die zijn nu alweer thuis.

Spotvogel / Shutterstock Spotvogel / Shutterstock

Langeafstandstrekkers als spotvogel, zomertortel en wielewaal komen later aan vanuit Afrika. Dat hoeft niet altijd, want boerenzwaluwen trekken heel ver weg, maar zijn relatief vroeg terug in de Nederlandse boerenschuren waar ze broeden. Noordse sterns maken het wel heel bont. Zij brengen de winter door rond Antarctica, tot Australië aan toe!
Overigens kan er onderweg van alles gebeuren: zo zorgen slecht weer of zandstormen boven de Sahara soms voor vertraging, zoals in 2018 bij huis- en gierzwaluwen. En er zijn helaas nog meer obstakels die zij moeten trotseren, zoals windmolens en hoogspanningsleidingen en de (illegale) jacht.  

Vogeltrekkalender

Bekijk hier de periode van aankomst van meer dan vijftig vogelsoorten (pdf)!
(bronnen: trektellen.nl en waarneming.nl).

Hoe en waar te zien

Veel trekvogels volgen de kust tijdens de trek. Dit is handig voor ons want de Nederlandse kustlijn kent ongeveer een zuidwest>noordoost-ligging: precies de trekrichting van veel vogels. Je gaat in april-mei in de duinen zitten en de vogels vliegen je om de oren. Tenminste als het weer goed is. Vooral bij droog weer en een zachte zuid(oost)elijke wind – want de vogels hebben dan rugwind – kan het de moeite waard zijn.

Overigens kunnen veel vogelsoorten al trekkend zo goed als overal opduiken, ook in het binnenland: beflijsters op voetbalvelden, gele kwikstaarten op een stadsgazon of een kwartelkoning in de binnenstad van Utrecht.

Purperreiger / Jelle de Jong De meeste purperreigers komen vanaf half april aan vanuit hun overwinteringsgebieden in de Sahel. Purperreiger / Jelle de Jong
Zwarte wouw / Elwin van der Kolk Zwarte wouw / Elwin van der Kolk

Vogeltrekhotspots

De voorjaarstrek concentreert zich in Nederland op een aantal plekken. Dat kan onder de juiste omstandigheden een fantastische ervaring opleveren. Op zulke plekken worden de trekvogels soms al decennia lang geteld door toegewijde vogelaars. De meest beroemde van deze trektelposten moet wel Breskens zijn in Zeeuws-Vlaanderen. Net ten westen van dat dorp, bij de vuurtoren, staan de vogels namelijk voor een keuze: of de Westerschelde over vliegen (vinden ze vaak eng), of de kustlijn naar het oosten volgen en het open water mijden. Op goede dagen passeren er bijvoorbeeld tienduizenden piepers, kwikstaarten en (gier)zwaluwen. En er is altijd kans op leuke krenten in de pap, zoals zomertortels, wielewalen, purperreigers, zwarte wouwen en meer.

Andere vergelijkbare telposten zijn onder andere de Kamperhoek (aan de Flevolandse kant van de Ketelbrug) en de Noordkaap of Eemshaven in het uiterste noordoosten van het land.

Vogeltrekverwachting via trektellen.nl

Voor alle trektelposten in het hele land (en zelfs daarbuiten) geldt dat de tellingen dagelijks worden ingevoerd op de uitstekende website www.trektellen.nl. Kijk op deze kaart voor een actueel beeld van de zichtbare vogeltrek van dat moment door op een locatie te klikken.

Real time via Euro Bird Portal

En om helemaal goed voorbereid te zijn is er dan nog de Euro Bird Portal. Hiermee is de aankomst van trekvogels vanuit het zuiden namelijk in real time te volgen. Via het pijltje linksboven onder het logo zijn andere trekvogels te kiezen. En met behulp van de knopjes linksonder kan worden gespeeld met de tijdlijn.

Aan de hand van de weersverwachting en de informatie op die websites is het mogelijk een leuk (of supergoed) dagje vogeltrek te plannen. 

Laatste helft april-eerste helft mei is doorgaans de beste tijd om de voorjaarstrek hier waar te nemen, dus dat moet nu lukken. Veel vogelplezier! 

Veldgids Vogeltrek

Meer weten? Bestel Veldgids Vogeltrek; trekvogels herkennen aan hun roep

Auteurs: Dick de Vos & Sam Gobin
Hardcover, 320 pagina’s. ISBN: 9789050118255.
Prijs: € 34,50

Bestel meteen en help de vogels

Online vogelgids

Ontdek meer dan driehonderd vogelsoorten in één online vogelgids met: vogelgeluiden, tekeningen, foto's, vogelaantallen en meer. In de online vogelgids van Vogelbescherming vind je vogels die in Nederland voorkomen.  

naar de vogelgids

Steun trekvogels

Langs de trekroute en in overwinteringsgebieden neemt de druk op het landschap toe. Waar vinden trekvogels nog ruimte? Wat zou het mooi zijn als zij overal kunnen rekenen op voldoende voedsel, veiligheid en rustplekken. Help je mee aan grenzeloze bescherming?

Ja, ik help de trekvogels