Navigatie overslaan
Kraanvogels / Shutterstock Alle berichten

Vogeltelling van Nederland tot Zuid-Afrika

Geplaatst op 16 januari 2014

Leeuwarden - Dit weekend start de allereerste integrale vogeltelling langs de gehele Oost-Atlantische Flyway: de trekroute van watervogels vanuit het Arctische gebied tot aan Zuid-Afrika. In totaal tellen deze maand ongeveer 1.500 vogelliefhebbers in 30 landen vele miljoenen watervogels. In Nederland gaan zo’n 100 ervaren vogelaars aan de slag langs de Waddenkust.

Deze grootschalige telling langs de Oost-Atlantische Flyway is uniek. Acht jaar geleden was er al eens een telling langs de Flyway, maar toen werd er niet in alle landen geteld. Nu wel. De telling langs de kust biedt een up-to-date overzicht van hoe het met de watervogels gaat. Het gaat om soorten als de kanoetstrandloper, lepelaar, scholekster en groenpootruiter. De telling brengt in beeld hoe gezond de trekvogelpopulaties zijn, waar hun favoriete overwinteringsplekken liggen en waar de knelpunten zitten. Zulke informatie is hard nodig, want daarmee kunnen we bedreigde vogels beter beschermen.

Voorbereiding simultaantelling

In Europa bestaat al een cultuur waarin vogelliefhebbers de vogelstand bijhouden voor wetenschappelijke- en beleidsmatige doeleinden. In West-Afrika worden inmiddels steeds meer tellingen georganiseerd. In de afgelopen anderhalf jaar zijn vogelaars opgeleid, die verrekijkers, telescopen en vogelgidsen kregen. Omdat het tellen van de uitgestrekte Afrikaanse wadplaten een zeer grote inspanning vergt, worden de nationale teams in een aantal landen aangevuld met enkele experts uit de Waddenzee.

Het integrale meetsysteem voor trekvogels is de afgelopen jaren ontwikkeld in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en Wetlands International. Projectleider Marc van Roomen: "Eind december hebben we in een workshop in Senegal de puntjes op de i gezet. Bij operaties als deze kun je natuurlijk niet alles vooraf regelen, maar volgens mij staat niets een succesvolle telling in de weg. Iedereen is zeer gemotiveerd."

Medewerking

De simultaantelling langs de Oost-Atlantische Flyway maakt onderdeel uit van het Wadden Sea Flyway Initiative (WSFI). Een samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Duitse overheden dat in het leven werd geroepen in 2009, toen de Waddenzee tot Werelderfgoed werd benoemd door UNESCO. Het Programma naar een Rijke Waddenzee werkt aan een integraal meetsysteem voor watervogels. Het Duitse ministerie voor natuur werkt gelijktijdig aan een project voor capaciteitsopbouw voor natuurbescherming in West-Afrika. Uiteindelijk doel is vogelsoorten zo goed mogelijk te beschermen.

Meer informatie