Navigatie overslaan
alken / shutterstock Alle berichten

Vogelbescherming: wijs Bruine Bank aan als beschermd gebied voor alken en zeekoeten

Geplaatst op 12 juli 2018

Vogelbescherming heeft Carola Schouten, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, opgeroepen om het zeegebied dat bekend staat onder de naam 'Bruine Bank' aan te wijzen als Natura 2000-gebied voor alken en zeekoeten. Natura 2000-gebieden zijn de belangrijkste Europese natuurgebieden die speciale bescherming genieten. De overheid is al langer van plan om de Bruine Bank aan te wijzen als beschermd natuurgebied, maar tot op heden heeft ze geen actie ondernomen.

De Bruine Bank

De Bruine Bank is een permanent overstroomde zandbank in de Noordzee op ongeveer 80 km ten westen van IJmuiden. Deze ondiepe plek in de Noordzee is rijk aan vis, bodemleven en een groot aantal zee- en kustvogels. Het gebied is belangrijk voor meer dan 80 vogelsoorten, zoals de noordse stormvogel, jan-van-gent, grote jager, kleine en grote mantelmeeuw, drieteenmeeuw, zeekoet en alk. De Bruine Bank heeft een oppervlakte van ruim 128.000 hectare, waarmee het ongeveer even groot is als het IJsselmeer.

Genoeg getreuzeld

De overheid heeft al enige tijd geleden aangekondigd de Bruine Bank aan te gaan wijzen als beschermd gebied, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd. Op de Bruine Bank verblijven grote aantallen alken en zeekoeten. Zij gebruiken het gebied voor de rui van winterkleed naar zomerkleed en als foerageergebied om een goede conditie op te bouwen voorafgaand aan de trek naar de broedgebieden. Het is daarom van belang om de Bruine Bank aan te wijzen als Natura 2000-gebied, zodat deze zeevogels in dit gebied de extra bescherming krijgen die ze nodig hebben.

De Bruine Bank valt deels onder de plannen om windparken op zee te realiseren. Dit mag echter geen reden zijn om de aanwijzing te vertragen. Bij de aanwijzing van Natura 2000-gebieden mag geen rekening worden gehouden met economische motieven.

Andere belangrijke vogelgebieden op zee

Zes gebieden in het Nederlandse deel van Noordzee zijn in de afgelopen jaren aangewezen als Natura 2000-gebieden, waaronder drie gebieden voor zee- en kustvogels (Noordzeekustzone, Voordelta en Friese Front). De Bruine Bank moet daaraan worden toegevoegd, maar het is niet het laatste gebied op zee dat in aanmerking komt voor aanwijzing als Natura 2000-gebied.

In de brief aan minister Schouten is gelijktijdig een verzoek gedaan om nader onderzoek te laten uitvoeren naar andere belangrijke vogelgebieden in de Noordzee. Vogelbescherming verzoekt de minister om onderzoek te laten uitvoeren om vast te stellen of deze gebieden moeten worden aangewezen als beschermd gebied voor zee- en kustvogels. Het gaat daarbij om de Vlakte van de Raan, de Borkumse Stenen, de Klaverbank, de Doggersbank, de Centrale Oestergronden en de Hollandse kust van de Tweede Maasvlakte tot Bergen.

Het verzoek is mede ingediend namens het Wereld Natuur Fonds, de Good Fish Foundation, Stichting de Noordzee, Vereniging Natuurmonumenten en de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging.

Kijkers voor kijkers

Ben je toe aan een nieuwe verrekijker of telescoop? Je oude kijker of scoop kan veel betekenen voor de bescherming van vogels in ontwikkelingslanden! Lever hem daarom in bij Vogelbescherming. Vele honderden kijkers kregen al een tweede leven.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws