Navigatie overslaan
Alle berichten

Vogelbescherming tekent bezwaar aan tegen doden trekganzen in Overijssel

Geplaatst op 17 november 2014

Vogelbescherming Nederland tekent bezwaar aan tegen het ganzenbeleid van de provincie Overijssel. Onder het mom van schadebestrijding geeft de provincie de opdracht om, naast het decimeren van populaties ganzen in de zomer, ook in de winterperiode trekganzen vogelvrij te verklaren en massale jacht op ganzen te stimuleren. In de winter wordt ons land bevolkt door trekganzen uit andere delen van de wereld die in hun voortbestaan afhankelijk zijn van ons land. Provincie Overijssel gaat met haar beleid niet alleen voorbij aan de verantwoordelijkheid die zij heeft voor de opvang van trekganzen, maar overschrijdt daarmee ook internationale wet- en regelgeving. Vogelbescherming vecht daarom de ontheffing aan.

Trekganzen zijn ganzen die de barre winter in Noord- en Oost-Europa en West-Siberië ontvluchten. Ze zijn daarbij geheel afhankelijk van slechts een paar landen in West-Europa om 's winters voedsel en veiligheid te vinden. Van enkele soorten, waaronder grauwe gans, brandgans en kolgans, bevindt zelfs 60 tot 70% van de populatie zich gedurende de winter in ons land. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid mee voor de opvang van deze ganzen in Nederland.

Massaal doden van ganzen

De provincie Overijssel is de enige provincie in ons land die het toestaat om, onder het mom van schadebestrijding, grootschalig afschot op trekganzen toe te passen, terwijl ganzen in de wintermaanden nauwelijks voor schade zorgen. Op die manier is het massaal doden van ganzen het doel op zich geworden. Overijssel legt daarmee de internationale verantwoordelijkheid voor deze vogels naast zich neer en neemt bovendien het risico dat de jacht desastreuze gevolgen kan hebben voor de populaties van deze ganzen. Zo is van de kolgans bekend dat er steeds minder jonge ganzen opgroeien. Nu ze in de winter in Overijssel zo massaal gedood worden kan dat grote consequenties hebben voor deze ganzen.

Afschaffen foerageergebieden

Naast het stimuleren van grootschalig afschot in de winter heft de provincie Overijssel ook de foerageergebieden op. Dit zijn gebieden waar ganzen veilig naar eten konden zoeken. Door het afschaffen van deze gebieden worden de ganzen gedwongen het agrarisch gebied op te zoeken, waar ze nu massaal verjaagd en bejaagd worden. Daarnaast vindt afschot plaats in de buurt van de natuurgebieden met een internationale beschermingsstatus, zoals bijvoorbeeld De Wieden. Deze natuurgebieden zijn veilige rust- en slaapplaatsen, maar dreigen ongeschikt te worden nu er aan de randen van deze gebieden massaal afschot plaatsvindt. Ook andere soorten dan ganzen worden hierdoor verstoord.

Verschillende provincies bewijzen dat het wel kan

Voor Vogelbescherming Nederland is het onacceptabel dat ganzen vogelvrij verklaard worden en de internationale wet- en regelgeving op zo veel punten genegeerd wordt. Zij verzet zich daarom fel tegen het beleid van de provincie Overijssel en start een juridische procedure met als doel de provincie te bewegen de (inter)nationale wet- en regelgeving te respecteren en toe te zien op een adequate en rechtmatige bescherming van ganzen. Verschillende provincies bewijzen dat het kan. Zij hebben een winterrustperiode van november tot en met februari ingesteld voor ganzen, naast het respecteren van rust rond de slaapplaatsen en het instellen van speciale foerageergebieden.