Navigatie overslaan
Grauwe gans - Jouke Altenburg Alle berichten

Succes: geen vrijbrief voor afschot van ganzen in beschermde natuurgebieden Overijssel

Geplaatst op 25 augustus 2017

Vogelbescherming maakt zich al jarenlang grote zorgen over de manier waarop de Provincie Overijssel grootschalig afschot van ganzen toestaat in en rond kwetsbare natuurgebieden. Daar worden niet alleen veel ganzen het slachtoffer van, maar kunnen ook andere kwetsbare vogelsoorten ernstig door worden verstoord. Vogelbescherming stapte opnieuw naar de Raad van State, met succes.

In de uitspraak van gisteren vernietigde de Raad van State de besluiten waarmee toestemming werd verleend voor het afschot van grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen in en nabij verschillende natuurgebieden in Overijssel. Het grootschalig afschot vond plaats zonder deugdelijk onderzoek naar de impact van dat afschot op andere vogels en bijzondere natuurwaarden.

Voorlopig geen afschot

De provincie Overijssel krijgt nu zes maanden de tijd om opnieuw onderzoek te doen en nieuwe besluiten te nemen over het toestaan van deze activiteit in de betreffende gebieden. Het gevolg is dat er tot er een nieuw besluit is geen afschot mag plaatsvinden in en rond zeven natuurgebieden in Overijssel (naast De Wieden en Zwarte Water & Vecht zijn dit de Weerribben, Zwarte Meer, Uiterwaarden IJssel, Ketelmeer & Vossemeer en Engbertsdijksvenen).

Vergunning vereist voor afschot in natuurgebieden

Sinds najaar 2014 vindt in Overijssel grootschalig afschot plaats van grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen. De provincie hoopt zo de schade door ganzen op het boerenland terug te dringen. Vogelbescherming stapte al meerdere malen naar de Raad van State om het grootschalig afschot van ganzen aan te kaarten. Met succes. Dankzij de procedures is het duidelijk geworden dat er in en rond Natura 2000-gebieden geen afschot kan plaatsvinden zonder uitgebreide voorafgaande toetsing én een vergunning met beperkingen om verstoring te voorkomen van vogelsoorten waar deze beschermde gebieden voor zijn aangewezen. Dankzij een andere procedure is duidelijk geworden dat afschot van ganzen alleen mag worden toegestaan in delen van de provincie waar daadwerkelijk ernstige schade is geconstateerd.