Navigatie overslaan
Alle berichten

Overwinterende ganzen dupe van beleid provincies

Geplaatst op 20 juni 2014

In een brief aan de gedeputeerden van de provincies spreekt Vogelbescherming Nederland haar afschuw uit over het uitblijven van adequate bescherming van overwinterende ganzen. Overwinterende ganzen, waar Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor heeft, dreigen nu opnieuw massaal geschoten te worden. Vogelbescherming roept de gedeputeerden op om de bescherming van overwinterende ganzen alsnog te garanderen.

In het Ganzenakkoord, een compromis tussen verschillende natuur-en boerenorganisaties, werd juist afgesproken de overwinterende ganzen met rust te laten. Daar stond tegenover dat de populatie ganzen die het hele jaar in Nederland verblijven zou worden teruggebracht.

Nadat LTO in Friesland uit het Ganzenakkoord stapte, hebben de provincies afstand genomen van het Ganzenakkoord en zijn de verschillende provincies zelf een beleid gaan ontwikkelen ten aanzien van ganzen. Aanvankelijk gaven de meeste provincies aan daarbij het Ganzenakkoord als uitgangspunt te nemen. In verschillende provincies wordt nu echter duidelijk dat het beleid een andere kant opgaat. Het gevolg: winterganzen worden straks opnieuw massaal geschoten.

Jaarrond afschot van ganzen in Overijssel

Het meest schrijnend is de provincie Overijssel die op 22 mei besloot geheel geen winterrust in te voeren en het afschieten van ganzen jaarrond geheel vrij te laten. Ook in andere provincies dreigen de winterganzen slechter af te zijn dan in het oorspronkelijke akkoord. Zo geven o.a. de provincies Friesland, Gelderland, Utrecht en Zuid- en Noord-Holland geen garanties voor de winterrust en wordt in veel provincies (massaal) afschot van overwinterende brandganzen mogelijk gemaakt. Alleen Drenthe en Zeeland lijken bereid het akkoord uit te voeren.

Internationale verantwoordelijkheid voor ganzen

Door deze situatie zal straks in verschillende provincies het hele jaar geschoten gaan worden op ganzen. Daarmee handelt Nederland in strijd met de internationale verantwoordelijkheid die ons land heeft voor trekganzen die gedurende de winter van ons land afhankelijk zijn. Bovendien krijgen we straks de situatie dat de bescherming van ganzen in iedere provincie anders geregeld is, terwijl de bescherming van deze ganzen een nationale aangelegenheid is.

Oproep aan de gedeputeerden

In een brief roept Vogelbescherming de gedeputeerden op de regie ter hand te nemen en te zorgen voor één landelijk uniform beleid dat de winterrust voor ganzen garandeert. Vogelbescherming schort gesprekken over ganzen met de provincies op. De natuurbeschermingsorganisatie vindt het niet in het belang van ganzen om op provincie niveau ‘achteruit te onderhandelen’ op een moeizaam tot stand gekomen akkoord.