Navigatie overslaan
Grauwe gans / Fotogalerij Alle berichten

Geen maatschappelijke steun voor doden overwinterende ganzen Overijssel

Geplaatst op 3 februari 2014

Voor het vrijdagavond uitgebrachte advies van de faunabeheereenheid (FBE) Overijssel aan gedeputeerde Hester Maij over het ganzenbeheer waaronder het doden van ganzen in de winterperiode, ontbreekt elk maatschappelijk draagvlak. Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer steunen het advies niet en vragen de gedeputeerde vast te houden aan de afspraken in het Ganzenakkoord, dat trekganzen in de winter rust gunt en overzomerende ganzen moet reduceren. Deze zomerganzen brengen schade toe aan met name landbouw en kwetsbare natuur.

Eind vorig jaar sneuvelde het Ganzenakkoord tussen natuur- en landbouworganisaties toen bleek dat boerenorganisatie LTO de winterrust van ganzen niet steunde, één van de twee essentiële pijlers van het akkoord. Op grond van dat akkoord spraken de natuurorganisaties, LTO en de provincies af om de ganzen in de winter met rust te laten. De FBE Overijssel breekt nu met dit voornemen en kan daardoor op geen maatschappelijke steun rekenen.

Afspraken nakomen

"Wij zijn van mening dat de afspraken in het Ganzenakkoord integraal uitgevoerd moeten worden, met geven en nemen van alle partijen. Een akkoord waarin een balans gevonden is tussen de belangen van de vogels en de belangen van de grondeigenaren die schade ondervinden. Wij gaan niet akkoord met een visie die slechts gebaseerd is op schadebestrijding en de effectiviteit daarvan, zonder dat het natuurbelang voldoende meegewogen wordt", aldus Bart de Haan, ecoloog in Zwolle bij Natuurmonumenten.

Internationale verplichting

In elke provincie vormen jagers, boeren, particuliere grondeigenaren en natuurbeheerders vormen samen een FBE, die de provincie adviseert over faunaonderwerpen zoals afschot. FBE adviezen zijn in de regel unaniem. In dit geval niet. In het huidige geval maken de natuurorganisaties zich ernstige zorgen over het lot van de vele ganzen, die duizenden kilometers vliegen en uitgehongerd aankomen om in Nederland te overwinteren. Nederland heeft daar ook een internationale verplichting voor.
 
De natuurorganisaties gaan ervan uit dat de provincies de overwinterende trekganzen in Nederland met rust laten, zoals in het oorspronkelijk akkoord overeengekomen was.