Navigatie overslaan
Alle berichten

Vogelbescherming in beroep tegen uitbreiding Luchthaven Lelystad

Geplaatst op 11 maart 2016

Vogelbescherming Nederland is in beroep gegaan bij de Raad van State tegen het bestemmingplan van de gemeente Lelystad voor de uitbreiding van luchthaven Lelystad. Volgens Vogelbescherming veronachtzaamt de gemeente de grote risico’s van deze uitbreiding voor de natuur en de vliegveiligheid.

Luchthaven Lelystad is op dit moment een vliegveld voor kleine vliegtuigen. Vorig jaar nam het kabinet het besluit de luchthaven uit te breiden naar een vliegveld met 45.000 vluchten per jaar met grote passagiersvliegtuigen. Dit besluit nam het kabinet zonder deugdelijk onderzoek naar de gevolgen van de uitbreiding voor de omliggende natuurgebieden en de risico’s voor de vliegveiligheid. Vliegveld Lelystad ligt vlakbij zeer vogelrijke natuurgebieden, zoals de Oostvaardersplassen, Markermeer, Lepelaarplassen en de randmeren. Al deze gebieden zijn Natura 2000 gebieden met goede Europese bescherming. Tegen het zogeheten Luchthavenbesluit van de rijksoverheid was geen beroep mogelijk.

Draconische maatregelen

In de natuurgebieden rondom luchthaven Lelystad zitten zeer veel grote vogels zoals ganzen, zwanen, reigers, aalscholvers, kiekendieven en de iconische zeearend. Juist grote vogels vormen een risico voor landende en opstijgende vliegtuigen. Te vrezen valt dat er ter voorkoming van aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen draconische maatregelen genomen gaan worden in en rond de natuurgebieden. Rondom Schiphol, waar veel minder vogels zitten, worden tot wel 20 kilometer van de luchthaven massaal ganzen gedood. Voor de Oostvaardersplassen en de andere natuurgebieden zou dit volgens Vogelbescherming rampzalig zijn.

Bestemmingsplan

Gemeente Lelystad heeft recentelijk het bestemmingplan voor de uitbreiding van de luchthaven vastgesteld. Hierin wordt onder andere de verlenging van de startbaan naar 2700 meter geregeld.

Vogelbescherming is nu bij de Raad van State in beroep gegaan tegen dit bestemmingsplan. Ook voor de vaststelling van dit bestemmingsplan is geen goed onderzoek verricht naar de gevolgen voor de natuur en de vliegveiligheid. Ten onrechte stelt de gemeente Lelystad dat er voor de uitbreiding van de luchthaven geen vergunning voor de wet Natuurbescherming nodig is. Dit terwijl de luchthaven op minder dan zes kilometer afstand van een van Europa’s meest belangrijke moerasgebieden ligt.

Onverantwoord

Alleen met degelijk veldonderzoek kan volgens Vogelbescherming worden vastgesteld worden of uitbreiding van de luchthaven mogelijk is zonder ernstige aantasting van de natuurgebieden en grote risico’s voor de vliegveiligheid. Vogelbescherming vindt het onverantwoord dat zowel de rijksoverheid als gemeente Lelystad weigeren goed onderzoek te laten verrichten naar de effecten van de uitbreiding van de luchthaven.