Navigatie overslaan
Knobbelzwaan / Luc Hoogenstein - Saxifraga Alle berichten

Winst voor knobbelzwanen in Flevoland

Geplaatst op 28 november 2016

Overal in Nederland boeken oplettende vogelliefhebbers successen. In de provincie Flevoland wist de Vogel- en Natuurwacht het afschieten van knobbelzwanen tegen te houden. Daar is Vogelbescherming heel erg blij mee. Hoe ging de Vogelwacht te werk?

Mooie prestatie van vrijwillige vogelliefhebbers

Op Flevolandse knobbelzwanen mag niet geschoten worden in het kader van schadebestrijding. Dat is de winst die de Vogel- en Natuurwacht Flevoland heeft behaald met goed argumenteren en het analyseren van gegevens. Een mooie prestatie van deze vrijwillige vogelliefhebbers.

Omdat knobbelzwanen sowieso beschermd zijn, mag er niet op worden geschoten in Nederland. In het kader van schadebestrijding kan de provincie echter een ontheffing verlenen, als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan.

Zo moet duidelijk zijn dat verjagen niet helpt. Laat dat nou net een argument zijn van de Faunabeheereenheid die de ontheffing aanvroeg. “Ze zouden te druk zijn met verjagen”, legt Sonja Hartlief uit, toen lid van de Vogel- en Natuurwacht en nu actief bij Dierbaar Flevoland. “Dat je ergens druk mee bent, is sowieso geen argument natuurlijk. Het gaat er om of er aanzienlijke schade is. Of dat de populatie enorm toeneemt. Wij hadden gegevens waaruit bleek dat beide zaken helemaal niet speelden. Bovendien was de schade aan het gras die door knobbelzwanen werd veroorzaakt op een heel andere plek dan waar men wilde schieten.”

Gelijk gekregen op basis van procedure-argument

Via een tussenstap kwam de zaak bij de Hoorcommissie terecht. Met zulke goede argumenten was die commissie natuurlijk snel overtuigd? Sonja: “Ja. We kregen gelijk: de ontheffing werd ingetrokken. Er mocht niet worden geschoten. Daar ben ik superblij om. Ik vond het wel jammer dat onze inhoudelijke argumenten niet meer aan bod kwamen in het advies van de Hoorcommissie, omdat er ook een onterechte beleidsregel in het spel was.”

Hoe zat dat? “Flevoland mocht toestemming voor het schieten geven, omdat er al 3 eerdere ontheffingen waren verleend. Daarna hoeft er in principe niet meer inhoudelijk getoetst te worden. Met andere woorden, al zit er geen knobbelzwaan meer, je mag ze toch schieten als dat al 3 keer eerder mocht. Een idiote regel natuurlijk in dit geval, en bovendien strijdig met de natuurwetgeving. De hele regel is nu ook van tafel en dat is ook winst! De provincie heeft ons dat in een - overigens plezierig - persoonlijk gesprek laten weten.”

Flevoland mocht toestemming voor het schieten geven, omdat er al 3 eerdere ontheffingen waren verleend.

Ganzen niet onbeperkt gedood

Voorlopig zitten de knobbelzwanen dus in goed vaarwater. Maar hoe zit het eigenlijk met de ganzen in Flevoland? “Op dat vlak hebben we begin 2016 een belangrijke overwinning gehaald. Ganzen zouden onbeperkt gedood mogen worden in het kader van schadebestrijding. Dat hebben we via een gerechtelijke uitspraak terug weten te krijgen tot een minder zwaar regime, waarbij er alleen ‘ondersteunend afschot’ mag plaatsvinden en het vooral gaat om verjagen. Niet ideaal nog, maar veel beter dan dat onbeperkte schieten.”

Tegen Lelystad Airport

De Flevolandse vogelbeschermers hebben het niet alleen druk met knobbelzwanen en ganzen. Sonja: “Er speelt van alles in onze provincie. We zijn bezorgd over een mogelijke status als nationaal park van de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Er zijn nu al ongelofelijk veel recreanten. Vogels en natuur hebben ook rust nodig.”

“En dan is er nog de geplande uitbreiding van Lelystad Airport vlakbij hetzelfde natuurgebied met alle risico’s van dien. Daar maken we ons grote zorgen over en volgen dat op de voet. Waar het nog mogelijk is, proberen we samen met Vogelbescherming deze uitbreiding tegen te houden.”

WetlandWacht

 

Sonja Hartlief is werkzaam als vrijwillige WetlandWacht van Vogelbescherming Nederland. Kijk hier op haar pagina.

Ook interesse om WetlandWacht te worden? Kijk dan hier.