Navigatie overslaan
Grauwe gans - Jouke Altenburg Alle berichten
Grauwe gans - Jouke Altenburg Kees de pater/ Vogelbescherming

Door Kees de Pater
Medewerker Vogelbescherming

Vliegveld Lelystad: leer van Schiphol!

Geplaatst op 5 februari 2016

Eind januari werden de eerste cijfers over 2015 over de botsingen tussen vogels en vliegtuigen op Schiphol bekend, de zogeheten Vogelaanvaringen. Het aantal aanvaringen laat een verdubbeling zien ten opzichte van 2014, onder andere door de zachte winter. Dit in tegenstelling tot de jarenlange afname van aanvaringen in de jaren daarvoor. Die afname was een gevolg van maatregelen variërend van het korter houden van het gras rondom de startbanen tot het massaal doden van ganzen.

De verassende toename van het aantal botsingen tussen vogels en vliegtuigen afgelopen jaar zou aanleiding moeten zijn om de beslissing over de uitbreiding van vliegveld Lelystad te heroverwegen. Immers bij vliegveld Lelystad zit een veelvoud aan vogels, vooral ganzen. In een reactie op de vogelaanvaringen op Schiphol, wees dé deskundige op het gebied van Vogelaanvaringen Luit Buurma er bovendien op dat ganzen die bij Schiphol worden weggejaagd vluchten naar de omgeving van vliegveld Lelystad.

Groot risico

Vogelbescherming heeft samen met de lokale Vogelwacht Flevoland er keer op keer gewezen dat er een groot risico op vogelaanvaringen is en de vrees uitgesproken dat dit gaat leiden tot massale jachtpartijen rond en misschien zelfs in de Oostvaardersplassen. Een situatie waar iedere natuurliefhebber van gruwt. Rijk, provincie en gemeente hebben deze waarschuwingen keer op keer in de wind geslagen met een verwijzing naar onderzoek dat zou aantonen dat het gevaar op vogelaanvaringen mee viel. Het onderzoek was beneden de maat omdat het niet gebaseerd was op gedegen veldonderzoek.

Kans op vogelaanvaringen

De ontwikkeling op Schiphol laat nu zien dat de kansen op vogelaanvaringen in een vogelrijke omgeving slecht te voorspellen zijn en zeer lastig te voorkomen. Zelfs als je de meest draconische maatregelen neemt. De uitbreiding van vliegveld Lelystad is een droom van een generatie bestuurders die bezwaren wegpoetst. Krachtige bestuurders moeten de moed hebben over hun schaduw heen te stappen en in het belang van veiligheid en natuur een streep halen door de uitbreiding van vliegveld Lelystad.