Navigatie overslaan
Wilde zwaan / Shutterstock Alle berichten
Wilde zwaan / Shutterstock Kees de pater/ Vogelbescherming

Door Kees de Pater
Medewerker Vogelbescherming

Pas op voor Lelystadse vliegtuigen!

Geplaatst op 7 september 2017

Hoe hoog kun je als vogel straks veilig vliegen? En als vliegtuig? Opnieuw is er rondom de uitbreiding van vliegveld Lelystad een discussie losgebarsten waarbij vogels en veiligheid in het geding zijn.

Tot aan de Raad van State heeft Vogelbescherming het besluit om Lelystad Airport uit te breiden en te laten groeien naar 45.000 vluchten per jaar aangevochten. Helaas voor de vogels in Oostvaardersplassen en andere nabijgelegen natuurgebieden hebben we niet gewonnen. Te vrezen valt dat er straks voor de veiligheid van het luchtverkeer op grote schaal vogels verjaagd en gedood gaan worden, zoals dat nu al rond Schiphol gebeurt. In de belangrijke vogelgebieden rondom Lelystad zit een veelheid aan vogels vergeleken met de omgeving van Schiphol.

Te laag over Overijssel, Friesland en Gelderland

Nu blijken de plannen voor Lelystad allemaal nog wat ondoordachter. Om het vliegverkeer van en naar Schiphol niet in de weg te zitten, vliegen de Lelystadse kisten straks hele einden over Overijssel, Friesland en Gelderland op zo’n 1800 meter hoogte, in plaats van snel door te stijgen naar vogelvrije hoogten. En ja 1800 meter is de hoogte waarop ook heel wat vogels vliegen: trekkende zwanen, ganzen, cirkelende roofvogels.

Vogels vlieg laag, of politiek toon moed!

De besluitvorming rond Lelystad Airport volgt bewust of onbewust de bekende salamitactiek, steeds een besluit waarmee de volgende stap onvermijdelijk lijkt geworden. Nu we begonnen zijn met het vliegveld uit te breiden kunnen we niet stoppen en moeten we ook de te lage aanvliegroutes maar accepteren. Er is veel politieke moed voor nodig om een jarenlang voorbereid besluit terug te draaien, maar onmogelijk is het niet. Vandaag is er in de Tweede Kamer overleg over  de vliegroutes een goed moment om het tij te keren. Het alternatief: Vogels leren lager te vliegen.