Navigatie overslaan
Grauwe gans / Shutterstock Alle berichten
Grauwe gans / Shutterstock Kees de pater/ Vogelbescherming

Door Kees de Pater
Medewerker Vogelbescherming

Gevolgen voor vogels en vliegveiligheid Lelystad Airport niet goed onderzocht

Geplaatst op 22 januari 2019

Vrijdag 11 januari is het nieuwe ontwerp luchthavenbesluit voor Lelystad Airport gepubliceerd. Doordat het vorige besluit onvoldoende rekening hield met de lage vliegroutes van en naar Lelystad, moest er een nieuw besluit komen. De lage routes zijn een gevolg van het volle luchtruim daarboven. De negatieve gevolgen voor vogels, natuur en vliegveiligheid zijn (weer) niet goed in beeld gebracht.

Besluit vliegveld gebaseerd op drijfzand

Het niet goed in kaart brengen van de gevolgen van de lage vliegroutes - ongeveer 1800 meter -, zorgt voor een hiaat in de beschikbare kennis. Een geactualiseerde Milieueffectrapportage (m.e.r.) zou dit moeten oplossen. Maar wie denkt dat het nu wel degelijk gebeurd is, heeft het mis.

Opnieuw is het besluit over Lelystad Airport gebaseerd op drijfzand. De gevolgen voor vogels en vliegveiligheid zijn slordig onderzocht. De grote groepen vogels die van deze hoogte tijdens de trek gebruik maken, zijn onvolledig en niet met de juiste middelen in kaart gebracht.

Het onderzoek heeft zich beperkt tot trekvogels die over een breed front in losse groepjes vliegen. Dat zijn vooral zangvogels die verspreid over het landschap tussen noord en zuid pendelen. Niet meegenomen in het onderzoek zijn grote geconcentreerde groepen vogels die langs bijvoorbeeld de kustlijnen van IJsselmeer en Noordzee vliegen. Hierbij gaat het vaak om grotere vogels zoals ganzen, die een veel groter risico vormen voor vliegtuigen dan kleine vogels. Het is onbegrijpelijk dat dit niet goed is onderzocht, want de vliegtuigroutes naar Lelystad doorkruisen juist deze vogelvliegroutes.

Te vrezen valt bovendien dat de vliegtuigen boven IJsselmeer en Markermeer in de lente en de zomer een massaslachting onder gierzwaluwen kunnen aanrichten. Deze supervliegers slapen vliegend op grote hoogte boven het water. Het luchthavenbesluit besteedt er geen aandacht aan.

Vogelbescherming pleit al jaren voor degelijk onderzoek naar de gevolgen van de uitbreiding van het vliegveld voor de vogels in deze gebieden en de vliegveiligheid.

Goed beeld vliegbewegingen vogels ontbreekt

Ook direct bij het vliegveld worden de risico’s voor vliegtuigen en vogels veronachtzaamd. Lelystad Airport ligt vlak bij zeer belangrijke vogelrijke natuurgebieden, zoals de Oostvaardersplassen. Voor een vliegveld een uiterst ongelukkige plek. Vogelbescherming pleit al jaren voor degelijk onderzoek naar de gevolgen van de uitbreiding van het vliegveld voor de vogels in deze gebieden en de vliegveiligheid.

Tot op heden is er geen goed beeld van de vliegbewegingen van de vogels rondom het vliegveld. Afgelopen jaar is er heel beperkt gekeken naar deze bewegingen. Op tien dagen verspreid door het jaar is er met een scheepsradar (er zijn in Nederland veel betere radars voor zulk onderzoek) gekeken naar de vliegbewegingen van vogels. Tien op de 365 dagen geeft natuurlijk nooit een volledig beeld van wat vogels door het jaar onder allerlei verschillende weersomstandigheden doen.  

Geen eind aan geklungel rondom vliegveld

Al met al is er nu weer een slecht onderbouwd besluit voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Er lijkt zo langzamerhand geen eind te komen aan het geklungel rond Lelystad Airport. Het lijkt er op dat wat er ook gebeurt die luchthaven moet er komen, linksom of rechtsom. Het beste is dit besluit zo snel mogelijk op te bergen in een hele diepe lade en heel serieus na te denken of die uitbreiding wel zo'n goed idee was.

Online vogelgids

Ontdek meer dan driehonderd vogelsoorten in één online vogelgids met: vogelgeluiden, tekeningen, foto's, vogelaantallen en meer. In de online vogelgids van Vogelbescherming vind je vogels die in Nederland voorkomen.  

naar de vogelgids

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws