Navigatie overslaan
Oostvaardersplassen / Shutterstock Alle berichten
Oostvaardersplassen / Shutterstock Kees de pater/ Vogelbescherming

Door Kees de Pater
Medewerker Vogelbescherming

Draaikonterij in de Oostvaardersplassen

Geplaatst op 10 januari 2017

De fracties van SGP en VVD in de provinciale staten van Flevoland komen met een plan om het aantal grote grazers - edelherten, runderen en paarden - in de Oostvaardersplassen drastisch terug te brengen. Volgens eigen zeggen om meer toeristen naar het gebied te lokken, voor een betere vogelstand en voor dierenwelzijn. Draaikonterij, vindt Kees de Pater.

Robuuste verbindingen

Er valt best iets te zeggen voor het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen. Maar het is een gotspe dat juist VVD, SGP en ook CDA hier nu voor pleiten. Het waren deze partijen die tijdens het kabinet Rutte 1, toen staatssecretaris Bleker de scepter zwaaide over het natuurbeleid, het Oostvaarderswold om zeep hielpen. Het Oostvaarderswold zou een robuuste verbinding vormen tussen Oostvaardersplassen en Veluwe, waar grote grazers als edelherten de ruimte door zouden krijgen die ze nu node missen.

Het idee achter deze verbinding was dat de dieren tussen de Veluwe en Oostvaardersplassen heen en weer zouden kunnen trekken, waardoor er een enorm leefgebied ontstaat. Bovendien was het Oostvaarderswold bedoeld om mogelijkheden voor toeristen en bezoekers te vergroten.

Het zou de partijen sieren als ze zich nu zouden gaan inzetten voor het alsnog realiseren van deze robuuste verbinding. Goed voor het welzijn van de grote grazers, voor het toerisme naar Flevoland en last but not least: de vogels van de Oostvaardersplassen. Meerdere partijen hebben de verbinding weer in hun verkiezingsprogramma staan. Als VVD en CDA dit plan nu ook zouden steunen, dan zal er zeker een meerderheid voor zijn.

Minder grazers en meer natte gebieden

Voor het Oostvaarderswold in ere hersteld is, zal het op basis van een goed doordacht plan terugbrengen van het aantal grazers wel een positief effect op de vogelstand hebben. Zeker als dit gebeurt in combinatie met het droge deel van de Oostvaardersplassen natter maken met poelen en natte weilandjes.

Dat is goed voor de moerasvogels waar het gebied voor is aangewezen en waarvan er heel wat afgelopen jaren achteruit zijn gegaan, zoals roerdomp en blauwe en bruine kiekendief. Ook voor soorten als nachtegaal, paapje en wellicht grauwe klauwier zal een lager aantal grazers, waardoor er weer meer structuur met struiken ontstaat, gunstig zijn.

Oostervaardersplassen is er voor de vogels

Want voor alles is de Oostvaardersplassen een belangrijk vogelgebied. Het is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de vogels, niet vanwege de grote grazers of het toeristisch potentieel. Grote grazers en recreatieve functies zijn in de Oostvaardersplassen ondergeschikt aan het realiseren van een gezonde vogelstand. Dat wil niet zeggen, dat meer recreatie niet mogelijk is. Als het maar zorgvuldig gebeurt. Dan valt er ook meer te genieten en groeit het draagvlak voor dit prachtige natuurgebied.

Adder onder het gras

Er lijkt nog een forse adder onder het gras in het plan van VVD en SGP te zitten. Fractievoorzitter Sjaak Simonse van de SGP stelt in NRC Handelsblad dat het toekomstplan voor de Oostvaardersplassen rekening dient te houden met de uitbreiding van Lelystad Airport, dus ‘bij voorkeur zonder al te veeI ganzen’.

Een zeer kwalijk idee van de planmakers. De wereld wordt hier op de kop gezet. De Oostvaardersplassen zijn notabene mede vanwege het grote belang voor ganzen aangewezen als Natura 2000-gebied. Ganzen zouden moeten wijken uit een gebied dat speciaal voor ze is bestemd, voor een vliegveld dat nog gebouwd moet worden.

Wat dan wel? We moeten een aantrekkelijk en breed gedeeld toekomstplan voor de Oostvaardersplassen en omgeving maken. Een plan dat ervoor zorgt dat de vogelstand, vooral die van de moerasvogels, zich weer herstelt. Dat kan prima gecombineerd met verschillende vormen van natuurrecreatie. Kortom, een toekomst met een groot mooi natuurgebied vol vogels en voldoende grote grazers waar mensen van kunnen genieten.

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de beste artikelen van deze site via email. Tuintips, mooie vogels, nieuws over Vogelbescherming en vogels beschermen. Aanmelden Vogels Digitaal.