Navigatie overslaan
Grauwe klauwier / Koos Dansen Alle berichten

Streep door betonnen fietspad Bargerveen

Geplaatst op 6 juni 2019

Mede dankzij een WetlandWacht van Vogelbescherming is voorkomen dat een fietspad door natuurgebied het Bargerveen (Drenthe) werd aangelegd. De grauwe klauwieren in het gebied kunnen opgelucht ademhalen.

Vogelbescherming Nederland koestert haar WetlandWachten; mensen die zich op vrijwillige basis toeleggen op informatievoorziening vanuit een gebied dat ze doorgaans kennen als was het hun achtertuin. Maar ze signaleren ook bedreigingen. Zo werd mede dankzij de inspanningen van WetlandWacht Erik Bloeming voorkomen dat er een betonnen fietspad door de kern van het Bargerveen werd aangelegd.

Bargerveen / Shutterstock Bargerveen Bargerveen / Shutterstock

Recreatie langs de buitenrand

Het Bargerveen is een van de bijzonderste natuurgebieden van Nederland. Het reservaat is een van de best geconserveerde hoogveenrestanten van ons land en kent een grote rijkdom aan insecten- en vogelsoorten. Het valt onder de Natura 2000-richtlijn, en de afspraak geldt dat recreatie in het Bargerveen zoveel mogelijk langs de buitenranden van het gebied plaatsvindt.

Laatste strohalm van de grauwe klauwier

Het Bargerveen gold jarenlang als een soort laatste strohalm voor de grauwe klauwier, die vanuit het gebied in Zuid-Oost-Drenthe weer wat terrein terugpakt. Uit de eind vorig jaar verschenen Vogelatlas van Nederland, blijkt bovendien dat het gebied met 45-50 paren nog altijd meer dan 10 tot 13 procent van het totale aantal broedparen telt (340-470 paren).

Grauwe klauwier / Jelle de Jong Man en vrouw grauwe klauwier Grauwe klauwier / Jelle de Jong

Verouderde gegevens

Groot was de verbazing toen in september 2018 bleek dat er een betonnen fietspad – gepromoot als ‘belevingspad’ – dwars door het reservaat stond gepland.

Erik Bloeming Erik Bloeming, Wetlandwacht Bargerveen Erik Bloeming

WetlandWacht Erik Bloeming signaleerde het probleem en trok aan de bel bij Vogelbescherming. “Ik kreeg een informatieverzoek over vogelaantallen en natuurwaarden en ontving daarnaast enkele uitgangsgegevens voor de uit te voeren natuurtoets. Die gegevens bleken achterhaald: ik tel al sinds 1991 in dit gebied voor Sovon Vogelonderzoek en kon dat met zekerheid claimen. Dus toen ben ik gaan bellen met tal van partijen, onder meer met Staatsbosbeheer, met Naturpark Moor aan de Duitse kant van het gebied, met de provincie. Vanuit het vertrekpunt dat we dit niet moeten willen.”

De inspanningen hadden resultaat: na overleg tussen Vogelbescherming, Prolander en Staatsbosbeheer werd besloten van het betonnen pad af te zien.

WetlandWacht ook elders succesvol

Het behoud van de rustige kern in het Bargerveen is niet het enige succes van een WetlandWacht. Onlangs zorgde een WetlandWacht er in het eeuwenoude poldergebied Arkemheen voor dat de slootkanten veel minder rigoureus worden gemaaid.

In het boven Amsterdam gelegen Twiske wordt de ontwikkeling van een kampeerterrein kritisch gevolgd. Ogenschijnlijk zijn dat kleine kwesties, maar voor een gezond natuurgebied kan die kritische blik van groot belang zijn.

Ook WetlandWacht worden?

Vogelbescherming heeft volop ruimte voor mensen die het leuk vinden om WetlandWacht te worden. Kijk hier voor meer informatie over vacante gebieden.

Gratis posters bedreigde vogels

Twee posters met prachtige tekeningen van Elwin van der Kolk. Je krijgt een poster met bedreigde Nederlandse broedvogels én een met de doortrekkers en wintergasten die ons land aandoen.

Vraag gratis pdf aan!

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels