Navigatie overslaan
Banner Vogels van het jaar DWDD Alle berichten

Grutto is DWDD-Vogel van het Jaar

Geplaatst op 6 december 2019

Een happening van formaat in Nieuw-Zeeland en Australië: de jaarlijkse verkiezing van de vogel van het jaar. Billboards, commercials, zelfs het journaal besteedt er uitgebreid aandacht aan. Doel is om de dalende vogelstand en de noodzaak tot beschermende maatregelen onder de aandacht te brengen. DWDD vond het de hoogste tijd voor een Nederlandse variant.

In samenwerking met Vogelbescherming en Vroege Vogels presenteert DWDD dit jaar een Vogel van het Jaar-verkiezing! In de uitzending van 25 november kwamen vier nominaties langs die werden toegelicht door vogelaars Ruben Terlou, Camilla Dreef en Arjan Dwarshuis én Vroege Vogels-presentator Menno Bentveld.

In de uitzending van 6 december werd de DWDD-Vogel van het jaar bekend gemaakt: de grutto

Meer dan 15.000 mensen brachten hun stem uit om één van de 10 vogels.

Grutto / Elwin van der Kolk Grutto / Elwin van der Kolk

Oer-Hollandse weidevogel

Fijn dat de grutto eens goed in het zonnetje wordt gezet. Het is een oer-Hollandse weidevogel en nergens in Europa broeden zoveel grutto’s als in Nederland. Maar, hij heeft het niet makkelijk, want de natuurwaarden van het boerenland staan zwaar onder druk. Waar het boerenbedrijf nog ruimte laat voor natuur, daar gedijt de grutto. Zo is hij de ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in balans zijn.

In 2016 is de grutto uitgekozen door het Nederlandse publiek tot nationale vogel en nu dus ook tot DWDD-vogel van het jaar. Niet voor niets hopelijk. Laten we alles op alles zetten om Nederland leefbaar te houden voor de grutto.

Online vogelgids

Ontdek meer dan driehonderd vogelsoorten in één online vogelgids met: vogelgeluiden, tekeningen, foto's, vogelaantallen en meer. In de online vogelgids van Vogelbescherming vind je vogels die in Nederland voorkomen.  

naar de vogelgids

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer