Navigatie overslaan
Velduil / Shutterstock Alle berichten

Schietbaan op Ameland afgeblazen dankzij actie Vogelbescherming

Geplaatst op 8 maart 2018

De rust voor vogels in enkele belangrijk natuurgebieden op Ameland is voorlopig veilig gesteld. Het bezwaar van Vogelbescherming Nederland tegen de vergunning voor de aanleg van een permanente kleiduifschietbaan aan de rand van het lokale vliegveld is gegrond verklaard. Dit betekent dat er voorlopig geen kleiduifschietbaan komt. Mooi nieuws voor de vogels van Ameland!

Gevoelig voor verstoring

De schietbaan was gepland pal naast een belangrijk weidevogelgebied en twee Natura 2000-gebieden, te weten Duinen Ameland en de Noordzeekustzone. In het weidevogelgebied broeden grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters. De nabij gelegen beschermde Natura 2000-gebieden zijn aangewezen voor soorten als blauwe en bruine kiekendieven, roerdomp, tapuit, velduil, wulp, kluut, bontbekplevier en strandplevier. Soorten die gevoelig zijn voor verstoring en de broodnodige rust vinden in het gebied.

Vergunning herroepen

Vogelbescherming tekende in het najaar van 2017 bezwaar aan tegen de vergunning die door de gemeente Ameland was verleend voor de aanleg van de permanente kleiduifschietbaan. Het ecologisch onderzoek schoot tekort en er was niet voldaan aan de wettelijke vereisten. Er was bijvoorbeeld onvoldoende aangetoond dat er geen vogels zouden worden verstoord door het kleiduivenschieten.

De gemeente Ameland heeft dit bezwaar onlangs gegrond verklaard en de vergunning voor de realisatie van de permanente schietbaan met clubhuis herroepen. Indien men de aanleg van de schietbaan wil doorzetten, dan zal de procedure opnieuw moeten worden doorlopen.

Hoe dan ook, goed nieuws voor de vogels van Ameland!