Navigatie overslaan
Alle berichten

Velduil en blauwe kiekendief krijgen veilige plek op de Wadden

Geplaatst op 1 mei 2015

Dankzij de financiële steun van het Waddenfonds krijgen de velduil en de blauwe kiekendief weer een plek op de Wadden. Vogelbescherming Nederland en Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels zijn enorm blij met dit nieuws. Met het project 'Wadvogels van allure: blauwe kiekendief en velduil’ kunnen de beide organisaties het verschil maken bij het voorkomen van het uitsterven van deze twee bedreigde soorten op de Wadden.

De blauwe kiekendief en velduil zijn prachtige vogels. De een is een elegante vlieger, de ander heeft gele ogen zonder weerga. Ze horen niet alleen thuis in het Waddengebied, maar dragen ook bij aan de natuurbeleving van bezoekers van de Waddeneilanden. Vogelbescherming Nederland en Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels willen alles op alles zetten om deze soorten weer een veilig onderkomen op de Wadden te geven. Dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de velduil en blauwe kiekendief: ze staan op het punt om als broedvogel te verdwijnen uit het Waddengebied.

Waddenfonds helpt met aanleg Vogelakkers

Dankzij de financiële toekenning van het Waddenfonds kunnen Vogelbescherming en Werkgroep Grauwe Kiekendief nu aan de slag om uitsterven van beide soorten te voorkomen. Hoofddoel van het project ‘Wadvogels van Allure’ is daarom om zo snel mogelijk gedurende zowel het broedseizoen als de winterperiode voldoende voedselaanbod te creëren voor deze vogels. Dat gebeurt onder meer door het aanleggen van 150 hectare vogelakkers, waar de blauwe kiekendief en velduil volop voedsel kunnen vinden. Daarnaast besteed het project aandacht aan het vergroten van bekendheid met beide soorten onder terreinbeheerders, agrariërs en particulieren, en het ontwikkelen van duurzaam duinbeheer voor een veilig broedhabitat deze soorten.

Het Waddenfonds steunt het project met een financiële bijdrage van € 770.938, daarnaast steunen ook de drie noordelijke provincies, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Bettie Wiegman Fonds, de leden van Vogelbescherming Nederland en donateurs en vrijwilligers van Werkgroep Grauwe Kiekendief het project. De Vogelakkers zullen worden aangelegd en beheerd in samenwerking met agrarische natuurvereniging “De Lieuw”, Stichting It Fryske Gea, Groenvoederdrogerij BV Oldambt, Stichting Het Groninger Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen

Ook heeft het Waddenfonds financiële steun gegeven aan het project ‘We Bird’, ingediend door Vogelbescherming, Staatsbosbeheer, de Waddenvereniging en het Landschap Noord-Holland. De partners zijn zeer verheugd met de bijdrage van het Waddenfonds. Dit bijzondere project dat naast fysieke verbeteringen in het waddengebied, voor broedende, rustende en foeragerende vogels, tegelijkertijd de vogel- en natuurbeleving stimuleert, is een verbreding van het huidige succesvolle programma Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen. Het programma kan van start gaan als ook de Europese Unie (LIFE) besluit om een deel van de financiering op zich te nemen. Deze aanvraag is nog in behandeling en daarover volgt in juli van dit jaar uitsluitsel.