Navigatie overslaan
Smient / Agami - Daniele Occhiato Alle berichten

Rechter legt afschot smienten stil

Geplaatst op 5 februari 2016

Met succes heeft Vogelbescherming opnieuw het ongelimiteerd afschieten van smienten in de winter weten te stoppen. De provincies Noord–Holland en Zuid-Holland werden door de rechtbank terug gefloten.

 

Vogelbescherming was naar de rechter gestapt omdat de smient al tien jaar lang in aantal afneemt. Vogels waar het niet goed mee gaat moet je beschermen, zeker niet afschieten. Voorlopig zijn de smienten weer veilig in Zuid- en Noord-Holland.

Te weinig jongen

Smienten zijn prachtig getekende eenden die in Noord-Scandinavië broeden en bij ons overwinteren. In de winter verblijft verreweg het grootste deel van de populatie in Noord- en Zuid-Holland. De vogels eten in de winter voornamelijk gras. Boeren kunnen door het grazen van de smienten schade ondervinden, want het gras voor de koeien wordt deels opgegeten door de smienten. Die schade kan echter worden gecompenseerd via het Faunafonds.

De twee provincies kozen niet voor deze compensatie-oplossing, maar voor het afschieten van smienten. Een onbegrijpelijk besluit vindt Vogelbescherming, want het aantal smienten neemt de laatste jaren af. Een belangrijke reden daarvoor is dat de smienten minder jongen grootbrengen.

Uitspraak rechter

Zowel de rechtbank in Den Haag als de rechtbank in Haarlem gaf Vogelbescherming Nederland gelijk. Er mocht met onmiddellijke ingang niet meer geschoten worden.

De belangrijkste reden voor de schorsing is dat de provincies volgens de rechter een veel te rooskleurig beeld schetsen, terwijl uit gegevens van Sovon Vogelonderzoek duidelijk blijkt dat er sprake is van een afname van aantallen smienten. De provincies hadden ook niet overtuigend aangetoond dat er sprake was van een concrete dreiging van belangrijke schade in alle gebieden waar afschot werd toegestaan.