Navigatie overslaan
grauwe gans / Agami - Markus Varesvuo Alle berichten

Raad van State vernietigt besluit over grootschalig afschot ganzen in Overijssel

Geplaatst op 5 oktober 2016

De provincie Overijssel mag geen toestemming geven voor het doden van grauwe ganzen en kolganzen als er geen sprake is van belangrijke schade. Het besluit van de provincie om het doden van kolganzen en grauwe ganzen in grote delen van de provincie toe te staan is vandaag door de Raad van State in hoger beroep vernietigd. Dit beroep was ingesteld door Vogelbescherming Nederland.

De provincie Overijssel had ontheffing verleend aan de faunabeheereenheid Overijssel om in de hele provincie gedurende zomer en winter grauwe ganzen en kolganzen te mogen verjagen met ondersteunend afschot. Het doden van ganzen mocht volgens dit besluit echter ook als er geen direct verband was met door ganzen veroorzaakte schade. Dit betekende feitelijk dat de twee ganzensoorten in Overijssel vogelvrij waren verklaard. Dat is in de ogen van Vogelbescherming ontoelaatbaar.

Nederland is een belangrijk overwinteringsgebied voor verschillende ganzensoorten waaronder de kolgans. Het ongemotiveerd doden van ganzen is in strijd met de wet en de internationale verantwoordelijkheid die Nederland heeft als een van de belangrijkste overwinteringsplekken voor deze trekvogels.

De uitspraak van de Raad van State houdt in dat er vanaf vandaag geen afschot mag plaatsvinden van grauwe ganzen en kolganzen in een belangrijk deel van de provincie. Dat betekent dat de ganzen in die delen van de provincie Overijssel voorlopig weer veilig kunnen foerageren. In de andere delen van de provincie blijft (verjaging met ondersteunend) afschot wel mogelijk.

Vogelbescherming gaat er van uit dat de provincie zich in het vervolg wel aan de wet zal houden.