Navigatie overslaan
Alle berichten

Raad van State: Overijssel moet besluit nemen op bezwaar van Vogelbescherming tegen ganzenjacht

Geplaatst op 25 maart 2015

De provincie Overijssel mag niet zonder gedegen onderbouwing ganzen schieten in en nabij belangrijke natuurgebieden. Uiterlijk op 1 april 2015 moet de provincie een besluit nemen op het bezwaar van Vogelbescherming tegen het schieten van ganzen in en nabij natuurgebieden op last van een dwangsom. Vogelbescherming ziet de uitspraak van de Raad van State als een belangrijke stap in het tegengaan van de uiterst verstorende jacht in belangrijke vogelgebieden.

Spoedprocedure

De Raad van State heeft vandaag in een spoedprocedure de provincie Overijssel opgedragen om uiterlijk op 1 april een besluit te nemen op het bezwaarschrift dat door Vogelbescherming Nederland is ingediend aangaande afschot van ganzen,  in het bijzonder in en nabij Natura 2000-gebieden. Volgens Vogelbescherming heeft de provincie in strijd gehandeld met de Natuurbeschermingswet door afschot toe te staan zonder vergunning en de vereiste toetsing.

Al eerder, op 25 februari, droeg de Raad van State de provincie op een besluit te nemen voor 1 maart. De provincie heeft die uitspraak echter niet nageleefd. Gelet daarop en omdat er mogelijk pas op 27 april een besluit op bezwaar zou komen, is Vogelbescherming opnieuw naar de rechter gestapt. Om de provincie te stimuleren de uitspraak dit keer wel na te leven, heeft de Raad van State bepaald dat de provincie een dwangsom moet betalen indien zij niet uiterlijk op 1 april een besluit neemt.

Geen ganzenjacht in natuurgebieden

Nadat de rechter in Zwolle het afschot had verboden tot 1 maart wordt er inmiddels weer volop geschoten, ook bij de natuurgebieden. De provincie bleek niet bereid het afschot op te schorten, nadat zij de deadline van 1 maart niet had gehaald. Vogelbescherming is vervolgens naar de Raad van State gestapt om verstoring van vogels door het afschot van ganzen in en rond belangrijke natuurgebieden als de Engbertsdijksvenen, Weerribben en de Wieden, Veluwerandmeren, Ketel- en Vossemeer, de Rijntakken, Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, het Zwarte Meer en op de Sallandse Heuvelrug te voorkomen. Dit is extra urgent nu het broedseizoen is gestart, een periode waarin de vogels extra kwetsbaar zijn.

Afschot in strijd met Natuurbeschermingswet

De uitspraak betekent volgens Vogelbescherming dat er geen afschot mag plaatsvinden in en rond de betreffende natuurgebieden in de provincie, omdat niet is voldaan aan de vereisten uit Natuurbeschermingswet. De Raad van State stelt in de uitspraak vast dat het verrichte onderzoek onvoldoende is en dat nader onderzoek nodig is om te bepalen of een Natuurbeschermingswetvergunning is vereist. De provincie wordt nu dus opgedragen om dat uiterlijk op 1 april 2015 te herstellen en een besluit te nemen op het bezwaar.