Navigatie overslaan
Alle berichten

Rechter verbiedt afschot ganzen in delen van Overijssel

Geplaatst op 1 september 2015

In de provincie Overijssel mogen in de winter geen grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen meer lukraak worden geschoten. De rechtbank in Zwolle stelde gisteren Vogelbescherming in het gelijk door het doden van ganzen in delen van provincie te verbieden. Vogelbescherming ziet de uitspraak als een stap in de goede richting. Overwinterende ganzen zijn nu gevrijwaard van grootschalig afschot, maar volledige winterrust voor deze trekvogels is nog niet gegarandeerd. 

Vogelbescherming Nederland stapte in maart van dit jaar naar de rechtbank, omdat de provincie Overijssel weigerde te stoppen met grootschalig afschot van grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen. Overijssel had het grootschalig afschot via een ontheffing van de Flora- en Faunawet mogelijk gemaakt, voor de hele provincie gedurende het hele jaar.

De rechtbank stelt nu vast dat de provincie ten onrechte deze ontheffing heeft afgegeven voor het doden van grauwe ganzen in de hele provincie in de winterperiode (1 oktober tot 1 april), in plaats van alleen in de gebieden waar daadwerkelijk schade is. Voor kolganzen geldt hetzelfde in zowel de winterperiode als de zomerperiode. Voor brandganzen waren de maatregelen al beperkt tot delen van de provincie waar daadwerkelijk schade is geconstateerd.

De provincie Overijssel had de Faunabeheereenheid oorspronkelijk ontheffing verleend om de komende vijf jaar, jaarrond, vrijwel onbeperkt grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen te doden door afschot. Onder druk van onder meer het Faunafonds paste de provincie zelf al de ontheffing aan door het doden van ganzen in de winterperiode te vervangen door ‘verjagen met ondersteunend afschot’. In dat geval mag er alleen geschoten worden om ganzen te verjagen.

Vogelbescherming is tevreden met de uitspraak. Directeur Fred Wouters: “Deze uitspraak is een stap in de goede richting. Volledige winterrust hebben we niet bereikt, maar de rechtbank stelt duidelijk dat het niet gepast is om ganzen vogelvrij te verklaren.” In de winter zoeken tienduizenden ganzen hun toevlucht in Nederland. Nederland heeft de internationale verantwoordelijkheid om goed voor trekvogels, zoals deze ganzen, te zorgen.

Er loopt nog een aparte beroepsprocedure bij de Raad van State over het afschot van ganzen in en rond Natura 2000-gebieden in Overijssel, bijzondere natuurgebieden die zijn aangewezen om goed te worden beschermen. Het doden van ganzen gebeurt in deze gebieden momenteel zonder Natuurbeschermingswetvergunning. Bovendien heeft de provincie steken laten vallen bij het vereiste vooronderzoek. De zitting in die beroepsprocedure vindt plaats op dinsdag 8 september aanstaande in Den Haag.