Navigatie overslaan
Vogelobservatorium Tij / Katja Effting Alle berichten

Opening spectaculair vogelobservatorium Tij brengt deltanatuur Haringvliet dichtbij

Geplaatst op 17 april 2019

Het nieuwe vogelobservatorium bij het Haringvliet is geopend en kreeg de naam Tij. Het is één van de iconen van het Droomfondsproject Haringvliet, waarin zes natuurorganisaties sinds 2015 met steun van de Nationale Postcode Loterij werken aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. De natuurorganisaties ronden het Droomfondsproject nu af, maar blijven ook na de droomfondsperiode de krachten bundelen voor het Haringvliet.

En de naam is... Tij

Uitgangspunt voor het ontwerp van Tij was een plek te creëren waar mensen de prachtige deltanatuur van het Haringvliet kunnen beleven. Vogelbescherming en Natuurmonumenten nodigden omwonenden uit om met een passende naam te komen voor het vogelobservatorium. Uit ruim 700 inzendingen selecteerde de vakjury - bestaande uit Fred Wouters (directeur Vogelbescherming Nederland), Jan de Roon (boswachter Natuurmonumenten) en Camilla Dreef (ambassadeur Vogelbescherming Nederland en vlogger voor het Haringvliet), de naam Tij. 

Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland: “Tij is een knipoog naar het EI (’t ei), zoals vele mensen het vogelobservatorium zijn gaan noemen tijdens de bouw. En dat is niet zo gek ook, want het ontwerp is gebaseerd op het ei van de grote stern. Daarnaast verwijst de naam naar het tij, de periodieke wisseling van de waterstand met eb en vloed, dat wat deltanatuur zo uniek maakt.”

Vogelobservatorium Tij / Katja Effting Vogelobservatorium Tij / Katja Effting

Spectaculair vogelobservatorium

Het vogelobservatorium Tij is gelegen aan de rand van het natuurgebied Scheelhoek in Stellendam. Het is een bijzonder en duurzaam ontwerp van RAU Architecten in samenwerking met Ro&Ad Architecten.

Thomas Rau, directeur- eigenaar RAU Architecten: “Het vogelobservatorium is een volledig remontabel, met lokaal riet afgedekte, houten eivormige constructie. Het voldoet aan alle uitgangspunten voor een duurzaam bouwwerk met circulaire potentie. De natuur zelf heeft de vorm voortgebracht, als meester-architect. Een waar natuurkunstwerk!”

Het vogelobservatorium Tij biedt een fantastisch uitzicht op de deltanatuur van het Haringvliet en haar vogelrijkdom. Er broedt onder andere een kolonie van duizenden grote sterns op de eilandjes voor de kust van Scheelhoek. Naast de steun van de Nationale Postcode Loterij is de ontwikkeling van het vogelobservatorium mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en BPD Cultuurfonds.

Video in nieuw venster openen

Blijvende samenwerking

Het vogelobservatorium Tij is één van de iconen van het Droomfondsproject Haringvliet. Sinds begin 2015 slaan zes natuurorganisaties met steun van de Nationale Postcode Loterij en een groeiend aantal partners in de regio de handen ineen voor het Haringvliet: ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds. Aanleiding is het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen waarmee er weer een verbinding ontstaat tussen zee en rivier.

Met de opening van het vogelobservatorium ronden de natuurorganisaties het  Droomfondsproject Haringvliet af. Met de bijdrage van 13,5 miljoen uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij, die de natuurorganisaties in samenwerking met de regio hebben weten te verdubbelen, zijn belangrijke stappen gezet voor het Haringvliet. Niet alleen de natuur heeft een flinke impuls gekregen. Ook zijn er mooie voorzieningen aangelegd om mensen van die natuur te laten genieten, bewoners een fijnere leefomgeving te bieden en de lokale economie te stimuleren.

Tij is een knipoog naar het EI (’t ei), zoals vele mensen het vogelobservatorium zijn gaan noemen tijdens de bouw.

Hoogtepunten van het Droomfondsproject Haringvliet

  • 100 ha drooggevallen natuur is weer onder invloed gebracht van het (brakke) water; door het herstellen van oude kreken kan het water van het Haringvliet de natuurgebieden weer in en uit stromen.
  • 230 hectare nieuwe deltanatuur, waaronder de aanleg van een nieuw vogel- en viseiland 'Bliek' en de uitbreiding van Scheelhoek met 80 hectare
  • Gezenderde steuren zijn uitgezet en vergaand onderzoek heeft in beeld gebracht hoe de steur (als boegbeeld voor alle trekvissen) kan terugkeren in Nederland.
  • Herstel van schelpdierbanken in de Voordelta; de eerste tekenen van leven zijn zichtbaar op de proeflocaties van schelpdierbanken onder water.
  • De unieke Haringvlietnatuur is voor de mens op vele plekken toegankelijk en beleefbaar gemaakt met de aanleg van steigers, een snelle vaarverbinding vanuit Rotterdam en Dordrecht via het water, wandel- en fietspaden, uitzichtpunten, natuurspeelplekken en een het vogelobservatorium.

Dit betekent niet dat de samenwerkende natuurorganisaties, waaronder Vogelbescherming, nu ‘klaar’ zijn met het Haringvliet. We blijven ook na de droomfondsperiode de krachten bundelen voor een dynamische delta. Er zijn nog veel kansen voor het verder herstellen van de dynamiek in en om het Haringvliet. In de afgelopen jaren hebben we samen met de partners in de regio daarvoor de basis kunnen leggen.

Bezoeken Tij

Om Tij te bezoeken, is er een wandelroute aangelegd vanaf de parkeerplaats bij de Jachthaven Marina in Stellendam (Deltahaven 61, Stellendam). Je bereikt het vogelobservatorium via een tunnel waar je in het seizoen oeverzwaluwen kunt horen. In de wand van de tunnel zijn nesten gemaakt voor de oeverzwaluw.

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels