Navigatie overslaan
Haringvlietsluizen vanaf Scheelhoek / Jan de Roon Alle berichten
Haringvlietsluizen vanaf Scheelhoek / Jan de Roon

Haringvlietsluizen vandaag voor het eerst écht op een kier

Geplaatst op 15 januari 2019

Vandaag gaan de Haringvlietsluizen in de Haringvlietdam voor het eerst écht op een kier. Al in november had minister Cora van Nieuwenhuizen het zogeheten ‘Kierbesluit’ in werking gesteld, maar door de droogte en de lage stand van het rivierwater kon de dam nog niet open. Eén van de zeventien schuiven wordt gedeeltelijk open gezet en kan zout water het Haringvliet binnen stromen. Daardoor herstelt na 47 jaar de verbinding tussen de grote Europese rivieren Rijn en Maas met de Noordzee. Een belangrijke stap voor het herstel van onze deltanatuur.

Het openen van de Haringvlietsluizen is een historisch moment. Een cruciale stap in het herstel van de natuurlijke dynamiek tussen zee en rivier. Essentieel voor het overleven van trekvissen zoals de zalm en de steur, want door de verbinding met zee kunnen ze hun oude paaigronden stroomopwaarts de rivier op weer bereiken. Al jarenlang is er door onze buurlanden fors geïnvesteerd aan het verbeteren van de leefomgeving van zeldzaam geworden trekvissen. Nu de ‘toegangspoort’ weer regelmatig opengaat, kunnen vissen als de haring, elft en fint daar van profiteren. De delta wordt vanaf nu weer gevoed met de dynamiek en het leven van de zee en daar profiteren niet alleen de vissen, maar ook trekvogels van. In de brakke getijdenzone kunnen duizenden trekvogels, kustvogels en steltlopers meer voedsel vinden.

Een nieuw begin voor het Haringvliet

Zes natuurorganisaties – ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds - hebben onder de naam Droomfondsproject Haringvliet met steun van de Postcode Loterij het Haringvliet de afgelopen vier jaar voorbereid op dit moment. Een unieke samenwerking met de provincie Zuid-Holland, gemeenten en ondernemers in het gebied. Natuurontwikkeling gaat in het Haringvliet hand in hand met economische ontwikkeling. Enkele highlights:

  • 100 ha drooggevallen natuur is weer onder invloed gebracht van het (brakke) water; door het herstellen van oude kreken kan het water van het Haringvliet de natuurgebieden weer in en uit stromen.
  • Aanleg 230 hectare nieuwe deltanatuur, waaronder een nieuw vogeleiland.
  • Gezenderde steuren zijn uitgezet en vergaand onderzoek heeft in beeld gebracht hoe de steur (als boegbeeld voor alle trekvissen) kan terugkeren in Nederland.
  • Herstel van schelpdierbanken in de Voordelta; de eerste tekenen van leven zijn zichtbaar op de proeflocaties van schelpdierbanken onder water.
  • De unieke Haringvlietnatuur is op vele plekken voor de mens toegankelijk en te beleven door de aanleg van steigers, een snelle Waterbus vanuit Rotterdam en Dordrecht, wandel- en fietspaden, uitzichtpunten, natuurspeelplekken en een heel bijzonder vogelobservatorium.