Navigatie overslaan
IJsvogel / Paul van Gaalen Alle berichten

Ontmoet de ijsvogel langs herstelde Dinkel

Geplaatst op 22 juli 2022

Steeds meer beken en riviertjes in Nederland worden in oude luister hersteld; een ontwikkeling die Vogelbescherming toejuicht. Want waar het water weer de ruimte krijgt om te meanderen en vrij te stromen, neemt het aantal vogels zienderogen toe. Het nieuwe boek ‘Beleef de Dinkel’ laat dat prachtig zien. Een fotoboek als visitekaartje voor rivierherstel.

Natuurherstel

De Dinkel is een klein riviertje in Twente. Het ontspringt in Duitsland en stroomt vervolgens al kronkelend 46 kilometer door Nederland. Weinig riviertjes in ons land meanderen zo mooi als de Dinkel. En ook het beekdallandschap eromheen mag er zijn, met kleine zijbeekjes, stroomdalgraslanden, natte hooilanden vol bloemen, heidevelden en oude bossen.

De opbloeiende natuur langs de Dinkel is het gevolg van de vele natuurherstelprojecten die hier de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, en ook de komende jaren nog doorgaan. Het gebied is weer natter gemaakt en de Dinkel krijgt weer de ruimte om te meanderen.

Ode aan de Dinkel

Het nieuwe boek ‘Beleef de Dinkel’ is volgens de auteurs ‘een ode aan deze kleine laaglandrivier in Noordoost-Twente’. Natuurfotograaf Paul van Gaalen heeft de rivier, het beekdallandschap en de vogels inderdaad in fraaie beelden vastgelegd. Het is alleen een beetje jammer dat sommige natuurfoto’s in dit boek niet op groter formaat zijn afgedrukt: er is vooral gekozen voor veel beelden. Het zijn juist de pagina’s met beeldvullende foto’s die de meeste indruk maken. Zoals de bosuil die je van dichtbij aankijkt of de ijsvogel die zittend op een bemoste tak in de Dinkeljungle op de uitkijk zit.

Bosuil / Paul van Gaalen Bosuil / Paul van Gaalen

Visitekaartje voor natuurherstel

Het boek is een visitekaartje voor rivier- en beekherstel in Nederland. De beelden laten zien hoe de natuur rond de Dinkel is opgeleefd. De ijsvogels spatten van de pagina’s. Ze nestelen tegenwoordig weer in groten getale langs de Dinkel want doordat de rivier weer kronkelt, slijt hij de broodnodige hoge oevers af waar ijsvogels en oeverzwaluwen hun nesten in maken. En het water is weer schoon.

Ook andere vogels profiteren van het natuurherstel. Grauwe klauwieren keerden terug en zeldzame vogels als nachtzwaluw, grote gele kwikstaart en houtsnip hebben de weg naar het Dinkeldal weer gevonden. Talloze andere vogelsoorten die langs de Dinkel te zien zijn – zoals de nachtegaal, roodborsttapuit, bosrietzanger, grasmus, spechten en roofvogels – worden in het boek belicht.

Nachtzwaluw / Paul van Gaalen Nachtzwaluw / Paul van Gaalen

Luxe reisgids

Behalve fotoboek is ‘Beleef de Dinkel’ ook een soort luxe reisgids. Want ook culturele hoogtepunten langs de Dinkel hebben een plek in het boek gekregen, voorzien van duidelijke en informatieve teksten. Zoals het ‘Twentse Stonehenge’, Huis Borg Beuningen, De Mauritsbrug, Landgoed Singraven en het oudste aquaduct van Nederland. Ook een hele reeks fijne natuurgebieden wordt beschreven: oude bekenden als het Lutterzand, maar vooral relatief onbekende of nieuwe pareltjes als De Oelemars, Punthuizen, Stroothuizen, het Beuninger Achterveld en het Hassinkhof.

Tureluur / Paul van Gaalen Tureluur / Paul van Gaalen

De weidevogels van Ottershagen

Als de Dinkel weer bijna Twente verlaat en aan de noordkant Duitsland in stroomt, ligt daar nog een laatste natuurgebied waar in het boek bij wordt stilgestaan: Ottershagen. Op dit laagste gedeelte van Noordoost-Twente komt bijna al het water uit de regio samen. Jarenlang werd dit gebied ontwaterd. Maar sinds het gebied een aantal jaren geleden is hersteld, is de rijkdom aan vogels meer dan verdubbeld en is dit het beste weidevogelgebied in Twente.

De moerashooilanden van Ottershagen zijn rijk aan bloemen en het stikt er van de grutto’s, kieviten, tureluurs, wulpen en scholeksters. Vanuit een hoge vogelkijkhut kun je het hele weidevogelgebied overzien. Alleen al deze natuurparel is reden om naar de Dinkel af te reizen. Met het boek in de koffer ontdek je dan ook al die andere mooie plekken langs de Dinkel. En is een ontmoeting met een ijsvogel bijna onontkoombaar.

Beleef de Dinkel: Natuur en cultuur van bron tot Vecht

Auteurs: Paul van Gaalen, Beertje van Gaalen

112 pagina’s, 24 x 27 cm

Harde kaft

ISBN 978 94 6262 394 1

€ 26,95

Te bestellen bij Waanders Uitgevers.

Online cursus Vogels van Nederland

In deze gratis vogelcursus voor beginners leer je in 10 vogellessen veel bekende vogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes. Je ontvangt direct de eerste vogelles per mail.

Inschrijven gratis cursus

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels