Navigatie overslaan
Draaihals / Koos Dansen Alle berichten

Nu te zien: de draaihals

Geplaatst op 2 mei 2024

Qua verenkleed is de draaihals er een in de categorie waartoe ook de houtsnip behoort. Zijn verenpak lijkt écht op boomschors! Hij is dan ook enorm goed gecamoufleerd, zowel zittend op een tak als wanneer hij voedsel zoekt op de grond. Waar ze vaak op zitten, want draaihalzen zijn mierenspecialisten. Met zijn lange, kleverige spechtentong likt hij eigenlijk de mieren op. Want een specht, dat is de draaihals.

De draaihals is een zeldzame broedvogel in Nederland, die je vooral in Drenthe en op de Veluwe kunt vinden, op droge heide met schraal grasland en in bosranden met veel dode bomen, zoals berken. Zo’n vijftien jaar geleden gaf niemand nog een cent voor de draaihals, zo weinig waren er nog maar, hooguit 10-15 broedparen. Maar sindsdien stijgen geheel onverwacht de aantallen weer, tot zo’n 130 paar in 2022 (bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland). Waarom is niet helemaal duidelijk, vermoedelijk speelt de klimaatverandering, met warmere voorjaren en zomers, gunstig voor mieren, een rol.

Draaihals / Shutterstock Draaihals / Shutterstock

Terug uit Afrika

Als je zelf een draaihals wilt zien in Nederland, dan is het nú de tijd. Want nu zijn niet alleen onze broedvogels terug uit Afrika, op doortrek doen ook Scandinavische draaihalzen in april en mei ons land aan en kunnen ze overal worden gezien. Het blijven zeldzame vogels, maar op heide en in de duinen, maar ook op een gazon of tegelpaadje maak je een kans. Let op, de draaihals is maar net iets groter dan een mus, je kijkt er zo over heen. De draaihals wordt meestal opgemerkt als hij vlak voor je opvliegt en even op een tak gaat zitten. Vaak gaat hij daarna weer op de grond foerageren, op mieren.

Roep lijkt op die van boomvalk

Aan het geluid heb je niet veel om een trekker te vinden, maar broedvogels roepen heel kenmerkend én verdragend “kjè-kjè-kjè-kjè-kjè” of een variatie hierop. Het is een beetje roofvogel-achtig en lijkt op het roepen van een boomvalk.

Draaihals / Koos Dansen Draaihals / Koos Dansen

De naam draaihals?

Waar komt de naam draaihals vandaan? Als de vogel zich bedreigd voelt, bijvoorbeeld als je een nestkast zou openen waarin hij broedt, dan draait hij zijn nek rond alsof hij een slang is. Mogelijk om de bedreiger te imponeren.

Meer weten?

Meer weten over de draaihals? Kijk dan in onze vogelgids.

Vogelgids

Wil je meer weten over de soorten uit deze vogelles of over andere vogels die in Nederland voorkomen? In de webshop van Vogelbescherming zijn veel goede boeken, voor beginners en gevorderde kijkers, verkrijgbaar. Maar je kunt ook gewoon in onze online vogelgids kijken.

naar de vogelgids

Podcasts van Vogelbescherming

Vogels kijken doe je ook met je oren! Vogelbescherming heeft een paar mooie podcastseries gemaakt. Luister bijvoorbeeld naar Uitgevogeld, Dwaalgasten of Van glas tot gras.

Naar de podcasts