Navigatie overslaan
Factsheet slechtvalk Alle berichten

Nieuwe factsheets over stadsnatuur

Geplaatst op 19 februari 2021

Er is steeds meer aandacht voor groen en natuur in de bebouwde kom. Terecht, want steden en dorpen zijn een belangrijk leefgebied voor vogels. Met een nieuwe reeks factsheets over stadsnatuur geeft Vogelbescherming beleidsmakers, bouwers en bewoners tips voor een vogelvriendelijke leefomgeving.

Gezonde groene ruimte is van levensbelang voor vogels in de stad. Met vaak eenvoudige aanpassingen kunnen we het de vogels in de stad beter naar de zin maken. Met het factsheet gifgebruik gaan we in op de gevaren van bestrijdingsmiddelen. Vele vormen van gif, bijvoorbeeld tegen insecten en onkruiden, worden in onze tuinen gebruikt. Dat verdelgt niet alleen de plagen, maar daarmee ook het voedsel voor vogels.

In vogelvriendelijke parken bespreken we de uitdaging van het ontwerpen van parken voor mensen én vogels. Hiernaast zijn er twee factsheets met tips over het natuurvriendelijk renoveren van historische gebouwen en over het voorkomen van raamslachtoffers dankzij slim ontwerp.

Meer soorten

Het stedelijke gebied trekt steeds meer soorten aan. Veel mensen kennen de scholekster, zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw vooral van de kustgebieden. Ook deze soorten zoeken steeds meer hun toevlucht tot het stedelijk gebied, waar het veilig broeden is op daken. Hoe om te gaan met deze mede-stadsbewoners? Lees het in de nieuwe soortenfactsheets.

Factsheets Stadsvogels

Download de factsheets online of vraag gratis een setje gedrukte exemplaren aan bij ons servicecentrum (zolang de voorraad strekt).

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Vogels in de stad

Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het stedelijk groen; ook gezond voor mensen.

Doe iets voor de vogels in de stad